Pátá třída

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

třídní učitelka: Mgr. Romana Holečková

Konzultační hodiny: středa 14:00 - 15:30

 

30. 6. 2022 Slavnostní předávání vysvědčení

Dnes nás čekal poslední společný den ve škole. První hodinu jsme si předali vysvědčení a slovní hodnocení. Po prázdninách už na žáky 5. třídy čekají noví spolužáci a nové třídy. Držím jim palce, aby se jim na nové škole dařilo! :-)

Hurá na prázdniny,

p. učitelka Romana

 

29. 6. 2022 Zoo Plzeň

Předposlední školní den jsme se vydali do Zoo. Navštívili jsme několik pavilonů a výběhů, které nás na plánku zaujaly. V 11 hodin jsme se vydali na ukázku a krátké povídání o dravcích. V oblasti Afriky jsme si vyplnili pracovní list a ve skupině jsme si vyzkoušeli vypočítat průměrnou rychlost běhu. Nezapomněli jsme ani na drobné občerstvení. Celkově se nám výlet vydařil. :-)

p. učitelka Romana

 

27. 6. 2022 výlet na Rotundu sv. Petra a Pavla (Starý Plzenec)

V posledním týdnu rádi „výletíme". Dnes jsme se konečně vypravili na dlouho plánovaný výlet na Rotundu sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci. Ráno jsme vyrazili vlakem směr Starý Plzenec. Po dojezdu na nádraží jsme se vydali k rotundě. Cestou nás čekalo několik úkolů - domalovat druhou půlku rotundy, vypracovat nákres základů kostela sv. Vavřince a zodpovědět několik otázek k románskému slohu. Jelikož bylo dnes opravdu horko a zvládli jsme všechny připravené úkoly, zasloužili jsme si zmrzlinu. A hurá zpět do školy! ;-)

p. učitelka Romana

                          

 

20. - 24. 6. 2022 Škola v přírodě Lubenec

pondělí

Posíláme pozdravy ze školy v přírodě! Letos jsme vyrazili do nového prostředí - Lubenec. Po příjezdu do areálu jsme se ubytovali, šli si projít nový areál a seznamovali se s naší animátorkou Luckou. Následně jsme se posilnili dobrým obědem a chviličku si odpočinuli. Po odpoledním odpočinku jsme si zahráli hru, která nás uvedla do příběhu spojeného s Římem a gladiátory. Poté jsme se vydali do lesa, abychom prozkoumali okolní terén a zahráli jsme si různé hry v areálu. Zatím se nám tady líbí! :-)
                                                                              

úterý

Dnešní ráno začalo budíčkem a snídaní. Po snídani jsme vyrazili na úvodní aktivity k našemu projektu - Finance kolem nás. Projekt je zaměřen na finanční gramotnost. Zábavnou formou jsme si ujasnili pojmy - příjmy, výdaje a rozpočet. Vyzkoušeli jsme si několik ilustračních úloh, které byly pro nás poučné a zároveň zábavné. Následně jsme vyrazili na procházku k nedaleké jeskyni. Po návratu jsme si zahráli krátkou finanční hledačku a vydali jsme se na oběd. Po obědě tradičně následoval polední klid. Na odpolední program děti vyrazily do lesa. Prověřily si paměť při hře Mříže, vědomosti při hře Věštkyně a po svačině se rozdělily na dva tábory a zaběhaly si hru Mise nálepka. Po večeři následovala hra Indiánská pošta, která prověřila vzájemnou kooperaci. Pak už jsme se jen vykoupali a připravili se na zasloužený spánek. Dobrou noc!

                                    

středa

Dnes nás ráno čekala speciální forma snídaně - švédské stoly. Mohli jsme si pochutnat hned na několika dobrotách. Po posilnění jsme se vydali pokračovat v našem projektu. Dnes jsme si zopakovali, se kterými bankovkami a mincemi se můžeme u nás v ČR setkat. Dokonce jsme si zkoušeli navrhnout bankovku vlastní. Následně jsme si povídali o brigádách a kapesném. Abychom se trošičku rozhýbali, připravili si pro nás čtvrťáci stopovačku. Během ní jsme plnili nejrůznější úkoly, u kterých jsme se zasmáli. Po návratu do areálu jsme se vydali na oběd a odpočívali jsme. Odpoledne jsme trávili v areálu. Nejprve si děti zahrály hru na rozvoj strategie a plánování Minecraft. Pak se převlékly do kostýmů a připravily kostým pro svého vedoucího. Následoval tanec a koblížková párty. Další program byl již volnější, ale i tak sportovnějšího rázu. A večer? To nás možná čeká malé překvapení! ;-)

                          

čtvrtek

Poslední den jsme opět odstartovali snídaní. Dnes nás čekala vajíčková pomazánka a marmeláda. Poté jsme se vydali zakončit náš projekt Finance kolem nás. Čekaly nás opakovací záludné otázky a úkoly. Následně jsme připravili šipkovanou pro žáky 4. třídy. Společně jsme se po trase opět vydali plnit vtipné a zábavné úkoly. Odpoledne nás čekaly další finálové sportovní hry. Při vyhlášení celopobytové hry jsme byli velice překvapeni - umístili jsme se na 1. místě! Po odpoledním programu nás k večeři čekal raut plný dobrot a poté diskotéka nebo táborák. Děti moc zdraví a zítra se na Vás všechny těší.

       

 

16. 6. 2022 Pasování na školáky 🎒📘

Ve čtvrtek jsme mohli být součástí moc hezké akce - Pasování na školáky. Páťáci si připravili program pro předškoláky z naší MŠ Drobeček. Na začátku nás uvaděč informoval o tom, že byla unesena princezna zlým čarodějem Mrakodějem. Naštěstí nám přišla na pomoc šikovná skupina předškoláků. Ti museli projít hned několika úkoly ze všech oblastí, aby princeznu v závěru vysvobodili. Vysvobození nebylo však jednoduché. Po všech úkolech na skupinky čekal klíčník, který měl připravené zapeklité hádanky. Za jejich uhádnutí dostaly děti část klíče, kterým mohly vysvobodit princeznu. Nakonec vše dobře dopadlo, princezna byla osvobozena, a tak děti mohly být pasovány na školáky. Gratulujeme jim a už se na ně moc těšíme! :-)

p. učitelka Romana

                          

 

15. 6. 2022 Na dvoře Rudolfa II. - 2. část (Alchymie) 🧪

Dnes jsme se pustili do druhé části projektu Na dvoře Rudolfa II. - Alchymisté. Projekt začal v chemické laboratoři, kde děti musely oslovit tajemného alchymistu. Následně od něj dostaly šifru a pustily se do luštění. V řešení šifry se dozvěděly, že se musí dostavit na dvůr Rudolfa II. Tam si každý našel svou zkumavku s roztokem, který mu prozradil, do které skupiny se dnes zařadí.

Skupina s p. učitelkou Romanou 🧪 🔬

V první části projektu jsme se pustili do mikroskopování. Zkoumali jsme, se kterými částmi věcí/rostlin se nám bude dobře pracovat. Nakonec jsme pod mikroskopem zhlédli zrnka máku, kousek listu nebo třeba vlas. Následně jsme pracovali s několika pojmy, které se týkají tématu Alchymie. Nejzajímavější částí bylo zkoušení různých pokusů - např. Fotosyntéza, Tajemné písmo, Vzduchová pečeť, Fluorescence chlorofylu a Hustý koktejl. Dále jsme zkoumali různé předměty a látky pod UV světlem. Povídali jsme si o barvách a vzniku barev v oku. 

Skupina s p. učitelkou Káťou 🔬 🪙

Jelikož se alchymisté pokoušeli vyrobit zlato, kámen mudrců a objevit elixír mládí, rozhodli jsme se investovat do zlata a řešením logických a matematických úloh tak získávat zlaté valounky. Za ty se daly nakoupit ingredience hned na 5 pokusů. Pracovali jsme se silnými kyselinami i hydroxidy, a to řádně poučeni a vybaveni brýlemi a rukavicemi. Ostatním skupinám jsme tak prezentovali kouzlo s mizející methylenovou modří, proměnili jsme vodu ve víno a zpět nebo třeba nechali zahalit třídu třaskajícím dýmem či hustou pěnou. Nakonec jsme prozkoumali kyselost a zásaditost, barvu indikátorů a bouřlivou reakci bicarbony a kyseliny octové (po které jsme museli umýt i okno).

Celé dopoledne jsme zakončili společnou prezentací pokusů před dalšími skupinami. 

                                       

 

10. 6. 2022 Závěrečné číslo školního časopisu  📖

10. června jsme se vydali do všech tříd s posledním číslem našich školních časopisů. V časopisech najdete inspiraci na letní výlety, letní recepty a mnoho dalšího. Nechyběly ani soutěže, omalovánky, osmisměrky a další zábavné hry. Nedílnou součástí posledních časopisů bylo loučení a vzpomínání na zážitky ze školy. Děkuji za krásná vydání a oceňuji snahu všech, kteří na nich aktivně pracovali.  

p. učitelka Romana 

                                              

 

30. 5. - 3. 6. 2022 Učení prvňáků páťáky

V týdnu od 30. května si žáci 5. třídy vyzkoušeli, jaké to je být paní učitelkou nebo panem učitelem. Ve skupinkách si vybrali a rozdělili předměty, které se vydali učit do 1. třídy. Celkovou přípravu žáci konzultovali s vyučující paní učitelkou. Přichystali si pro děti pracovní listy, hádanky, kvízy ale i různé hry. Vyzkoušeli si na vlastní kůži, že být učitelem není jen tak. Musíme ale prvňáky pochválit, po všechny hodiny velice pěkně s páťáky spolupracovali.

 

31. 5. 2022 Západočeské muzeum - Obrazy z dějin Staré Plzně
 
Dnes jsme se spolu se 4. třídou vydali do Západočeského muzea. Čekala tam na nás expozice Obrazy z dějin Staré Plzně - příběh založení a slávy staré Plzně. Program byl zaměřen na období 10. – 13. století s odkazem na vývoj přemyslovského státu. Forma vyprávění byla přizpůsobena věku dětí. Vyprávění bylo doprovozeno pracovními listy, které ilustrovaly jednotlivé etapy vývoje staroplzeňského hradiště.  V závěru jsme si mohli projít celou expozici Historie. 
 
Děkujeme za skvělý program!
p. učitelka Romana
 
                      
 
26. 5. 2022 Jarní slavnost
 
Ve čtvrtek jsme se v odpoledních hodinách všichni sešli na Jarní slavnosti ZŠ Easy Start, kde Vám děti předvedly svá natrénovaná vystoupení. Žáci páté třídy nacvičili muzikál v anglickém jazyce a předvedli taneční vystoupení spolu s netradičním doprovodem na písničku This is me z filmu Největší showman. Myslím si, že se všechna vystoupení povedla a děti si to užily! Po vystoupeních bylo pro všechny přítomné připraveno občerstvení a pro děti stanoviště, kde si mohly vyzkoušet spoustu aktivit! 
Ještě jednou chceme všem poděkovat za občerstvení, které jste přinesli a hlavně za to, že jste přišli! 😊
 
                                

 

 9. 5. 2022 DEPO - Vzhůru do oblak 

V pondělí 9. 5. jsme se vydali spolu se 4. třídou do DEPA. Čekala nás tam expozice s názvem Vzhůru do oblak. Společnou cestou jsme se dozvěděli něco o zákonitostech létání ať z hlediska biologie, fyziky nebo inženýrství, z pohledu historie i současnosti. Zamysleli jsme se také nad budoucností letectví, létajících aut nebo dobývání vesmíru. Nastínili jsme také témata jako technologický vývoj a jeho ekologické dopady. 

Expozice byla moc hezky připravena - děkujeme! :-)

p. učitelka Romana

                        

 

28. 4. 2022 Na dvoře Rudolfa II. - 1. část 

Dnes jsme se přenesli do dob minulých, na dvůr Rudolfa II. Sám Rudolf II. nás přivítal proslovem o tom, že je český lid zručný, a proto by jej rád uvítal na svém dvoře. Jak už tomu ale bývá, museli jsme projít určitou zkouškou. Pomocí šifry jsme se dostali do učebny, kde jsme si museli najít ruličku se svým jménem. V každé ruličce se skrýval obrázek, který nás rozdělil na tři cechy - lékařství, astronomie a umění. 

Lékařství 🫀🧠

Jeden z prvních úkolů byl zaměřen na astronomii. Pomocí speciálních baterií a fixů jsme odhalili na stěnách souhvězdí zvěrokruhu, která jsme museli rozluštit. Dále jsme zjišťovali, co má lékařství společného s Rudolfem II. Dozvěděli jsme se o první veřejné pitvě, kterou provedl Jan Jesenius. Poznávali jsme lidské tělo a zajímavosti o něm. Mnoho faktů jsme již věděli, ale i přesto se našlo něco, co nás ještě překvapilo. Seznámili jsme se s rodokmenem Rudolfa II. Velkou zkouškou pro nás byla samotná „operace”. Naučili jsme se využívat některé operační nástroje a zkoušeli jsme si šití. 

Astronomie 🌌

Rodokmen Rudolfa II. čekal i nás. Ale v těžší verzi včetně prababiček, zeťů a tchyní. Bylo třeba vypočítat či dořešit i všechna data a připravit se tak na práci s časovou osou. Ta byla bez měřítka, se kterým nám pomohl věk Tychona Brahe. Následovaly modely uspořádání sluneční soustavy (geo a heliocetrické) a hvězdná bojovka s UV baterkou a luminolem. Na osu se dostaly další astronomické osobnosti a naše znalosti se rozšířily o důležité objevy. Ke konci jsme si vyzkoušeli hvězdářský teleskop a sestavování vlastního dalekohledu pomocí čoček. Závěrečným hitem byla výroba newtonovské kapaliny, se kterou si rád pohrál snad každý.

Společným překvapením bylo mobilní Planetárium, které přijelo k nám do školy. Atmosféra uvnitř byla skvělá a dozvěděli jsme se další fakta o Vesmíru a astronomii. Už nyní se těšíme na příště! :-)

          

 

13. 4. 2022 Velikonoční cestovatelský projekt🐰🗺️

Na dnešní den byl naplánován Velikonoční cestovatelský projekt. Letos toho na nás čekalo opravdu hodně. Jak již bývá naší tradicí, začali jsme opakováním velikonočních zvyků. Poslechli jsme si Velikonoční příběh o Ježíši a jeho vzkříšení. 

Následně jsme se vydali na cestu Velikonočním plánkem. Zastávek (stanovišť) bylo celkem pět. V Nížině Velikonočních ostrovů jsme vyzkoušeli své znalosti v AZ kvízu. Tam jsme uspěli, a tak jsme se vydali po plánku dál k Údolí plnému vajíček. Tam nás čekaly záhadné matematické úkoly spojené s velikonoční tématikou. Další zastávkou byl Pomlázkový maják, kde byl pro nás připraven soutěžní týmový Kahoot. Maják jsme tímto zdolali a vydali jsme se k předposlednímu bodu naší výpravy - Velikonoční jezírka. Tam jsme splnili několik záludných úkolů z různých oblastí. Poslední zastávkou bylo Sídlo zajíčků, kde jsme se museli rozpomenout na to, jak se plete pomlázka. 

V průběhu cestování jsme vážili vajíčka a porovnávali jejich hmotnost či velikost. Ve volné chvíli jsme na posilněnou přikusovali mazanec. V poslední části jsme se pustili do barvení vajíček netradiční technikou a velikonočních her s vařenými vajíčky. 

p. učitelka Romana

         

 

6. 4. 2022 Velikonoční jarmark🐰

Ve středu v odpoledních hodinách proběhl na pozemku školy Velikonoční jarmark. Na výběr byla velká škála výrobků, na kterých se podíleli žáci naší mateřské a základní školy, ale i paní učitelky. Návštěvníci mohli okusit i něco na zub z vlastní výroby a zapít to kakaem. Výtěžek z této akce 23 000 Kč bude dorovnám ZŠ a MŠ na částku 30 000 Kč a  bude věnován na pomoc Ukrajině. 

Za pomoc při této akci bychom chtěli poděkovat vybraným žákům 4. a 5. ročníků, kteří se skvěle zhostili funkce obchodníků.
 
                     

 

2. 4. 2022 Velikonoční dílna 🐇🥚

2. 4. se uskutečnila tradiční velikonoční dílna pro rodiče s dětmi. Zájemci o tvoření strávili celé dopoledne vyráběním. Letošní nabídka výrobků byla pestrá. Děti si za pomoci rodičů mohly vyrobit sádrové vajíčko, zápich do květináče, prošívanou mrkve na zavěšení, zajíčkové lízátko, velikonoční papírovou hru a závěsné vajíčko zdobené stuhami. Na závěr si mohli posedět a popovídat u variace slaného i sladkého občerstvení, ovoce a různých nápojů.

                                                            

 

1. 4. 2022 Velikonoční číslo školního časopisu  📖

1. dubna jsme se vydali opět do všech tříd s dalším číslem školního časopisu. Tentokrát se jedná o velikonoční vydání. V časopisech najdete povídání o Velikonocích, tradicích, velikonoční recepty a mnoho dalšího. Dalšími tématy jsou například tipy na knížky, rozhovor s ředitelem věznice v Hradci Králové, výlet do Egypta a v neposlední řadě tipy na velikonoční akce v Plzni. Každé číslo obsahuje něco originálního a opět musím všechny skupiny pochválit. Vím, že to páťáky stojí spoustu práce a určitě patří poděkování i rodičům, kteří občas pomohou. :-)

p. učitelka Romana 

                   

 

31. 3. 2022 Divadlo ALFA - Tři mušketýři🎭

Poslední březnový den jsme se vydali spolu se žáky 4. třídy do Divadla ALFA. Na programu byla maňásková groteska Tři mušketýři podle stejnojmenného románu Alexandra Dumase. Předlohou pro toto představení byla půlhodinová němá groteska Maxe Lindera z r. 1922. Ve výsledném „scénickém komiksu” byl kladen důraz na vizuální složku a akci, text měl „esemeskový” charakter a rozměr, zatímco funkci filmových mezititulků přebraly písničky, zpívané za živého doprovodu harmoniky, dud a bicích.

Děkujeme za toto originální zpracování,

p. učitelka Romana

                                 

 

 17. 3. 2022 Zombie 🥗🍿🌎

Dnešní den byl zakryt jedním velkým tajemstvím. Žáci dnes ráno vůbec nevěděli, co na ně ve škole čeká. Na začátku vyučování byli žáci páté třídy pozváni na párty, kde Shelly slavila narozeniny. Jako občerstvení si užili pizzu, sýrové kuličky či popcorn. Po tancování byly členům párty předány dopisy, které odhalily, že některá pochutina na párty byla infikována. Nebylo vůbec jednoduché zjistit, která potravina to byla, ale pomocí indicií z dopisu jsme přišli na řešení - byl to salát. Ti, co salát během párty ochutnali, museli tedy do karantény. Tam se proměnili v ZOMBIE a jejich pátrání mohlo začít!

Prvním úkolem Zombie party bylo najít na mapách ČR a Evropy místa, kde bude nejlepší začít s šířením Zombie apokalypsy. Museli jsme zjistit hustotu zalidnění v určitých částech ČR, Evropy a následně zorganizovat cestu lidské zkázy. Na společnou výpravu k rozšíření Zombie jsme si mohli vzít každý pouze čtyři věci. Každý z nás se nacházel na určitém místě, a tam si mohl vybrat několik věcí, které si s sebou vezme. Postupně jsme každý mohl navštívit 3 obchody/služby, kde jsme věci vybrali. Následně jsme zhodnotili, zda se nám tyto věci budou hodit a proč. Další částí byla hra o mozek - matematicky a logicky zaměřené aktivity. S úlohami jsme si poradili velmi dobře, a tak jsme boj o mozek zvládli. Mozek má však spoustu center a částí, které jsou pro lidi důležité. Zkoumali jsme tedy, které části bychom rádi získali a proč. Prakticky jsme si vyzkoušeli obarvit části mozku - což nás velmi bavilo! :-)

Poté jsme vyrazili do jídelny vystrašit druhou část skupinky, která zůstala nenakažená. Po vydatném obědě jsme se všichni sešli v učebně anglického jazyka a porovnali jsme si naše poznatky, které jsme za celé dopoledne odhalili. 

A nenakažení?

Ti si nejdříve ujasnili terminologii krizových situací, pandemií, apokalyps, izolací a karantén. Poté je také čekalo vyhodnocování map hustoty obyvatel a jejich porovnávání s mapami kartografickými. Cílem ale bylo najít co nejvýhodnější místo k evakuaci a případnému přesunu do jiného státu. K evakuaci bylo k dispozici pouze jedno osobní auto, a tak i množství vybavení na cestu bylo omezeno (stejně jako u Zombíků) na 4 věci ze 3 obchodů. Nutno dodat, že ačkoliv do auta by se 10 dětí a jeden řidič vešlo (prakticky vyzkoušeno), vybrané vybavení některých by umožnilo přežití jen několik týdnů. A protože počítáme i se situací kontaminace vody či nedostatku balené pitné vody, prakticky jsem vyzkoušeli filtraci „co dům dá” aneb přefiltrování odpadní vody pomocí několika v autě a okolí nalezených věcí. Po praktickém pokusu jsme namáhali hlavičky u Matematického Zombie Challenge a i u nás následovala operace mozku a jeho barevné označování dle jednotlivých oblastí a center. U oběda nás ale nečekaně přepadli Zombíci a obáváme se, že nákaze jsme tedy nakonec neunikli. Někteří Zombíci totiž nezakousli jen knedlík u oběda, ale i své nic netušící spolužáky. Celá skupina tak nakonec absolvovala závěrečné shrnutí a sdílení zkušeností společně a na závěr nechyběl ani výzkumný úkol pro náhodně vytvořené skupiny. Těšíme se tak na prezentaci o zombí mravencích či např. o vzniku Zombie příběhů.

A příště? Další téma už se kuje. Tak se těšte.

                                                                 

 

8. 3. 2022 Animánie - Gramatika obrazem🎥📽

Na dnešní den byla naplánována Animánie. Některé gramatické jevy a zákonitosti jsou obtížně pochopitelné či zapamatovatelné. Proto jsme se na ně pokusili dnes nahlédnou jinak – vizualizací představy významů jednotlivých jevů, slov a slovních spojení. Pomocí techniky animace jsme obrazové představy oživili a rozpohybovali. Tématem byla vyjmenovaná slova. Zpočátku žáci zavzpomínali na jednotlivé řady vyjmenovaných slov a vybrali si ta, která chtěli pro svou animaci oživit. Myslím, že se jim všem vedlo skvěle a na výsledek se již těšíme!😎

Děkujeme za báječné dopoledne,

p. učitelka Romana

                                      

 

23. 2. 2022 ZČM - Evropské styly a slohy

Dnes jsme poprvé vyrazili do Západočeského muzea v Plzni. Program byl založený na sestavení obrazu vývoje evropských stylů a slohů od pravěku/antiky k současnosti. Myšlenková mapa časového vývoje stylů a slohů byla tvořena 4 popisovacími panely, které reprezentovaly jednotlivá historická období - pravěk vč. antiky, středověk, novověk a současnost. Cílem bylo, aby žáci nejprve správně chronologicky pojmenovali jednotlivá období. Další fáze byla zařazení jednotlivých objektů a postav v dobových oděvech do příslušných období. Poslední fází byla práce s fotografiemi artefaktů. Páťáci byli moc šikovní a jsem moc pyšná na to, kolik toho věděli! :-)

p. učitelka Romana

                                                            

 

23. - 28. 1. 2022 Pobyt na horách  🏂🎿

Den 1.

Hurá na hory! Tak znělo motto dnešního nedělního dopoledne. Vypravili jsme se na Špičák do hotelu Bohemia. Všichni jsme zvládli příjezd i vybalování. Na posílení nás čekala na oběd polévka a svíčková omáčka s knedlíkem. Po obědě jsme si chviličku odpočinuli a vydali jsme se na svah. Všichni krásně spolupracovali a pomaličku se rozjezdili. Po návratu jsme si odpočinuli a zašli si na večeři. Po večeři byl připraven večerní program - hra Znáš mě? a Město, jméno, zvíře, věc. Zahráli jsme si také některé seznamovací hry, abychom se lépe vzájemně poznali. A teď už dobrou noc, ať máme zase sílu na zítra! 🏔️
 
p. učitelka Romana, Danča a Martina
 
Den 2.
 
Pondělí - další den našeho pobytu na zasněženém Špičáku. Ráno jsme se posilnili snídaní a vyrazili na svah. Zdatnější lyžaři se vydali na lanovku kotvu, ke které náleží delší a náročnější sjezdovka. Ti, kteří se na lyžích teprve učí nebo si ještě netroufli, byli na mírném svahu u pomy. Po dopoledním lyžování jsme se posilnili karbanátky s bramborami a chvíli si odpočinuli na pokoji, abychom nabrali sílu na odpoledne. Všem lyžování moc hezky šlo! Po uzavření vleků jsme se vrátili zpět na hotel, převlékli jsme se a šli jsme na večeři, na kterou pro nás byla připravena rajská omáčka. Po naplnění břicha jsme si ještě zahráli hru Lidské pexeso a vyřešili jsme různé kvízy a už hurá na kutě, ať máme dost sil na zítra! 🎿
 
paní učitelka Romana, Danča a Martina
 
Den 3.
 
Pro úterní den byl naplánovaný klidnější režim. Po včerejším vydatném lyžování to většina dětí uvítala. Ráno jsme si zašli na výbornou snídani. Posilnili jsme se a vydali jsme se na Čertovo jezero. Cestou jsme si užili spoustu zábavy a do hotelu jsme se vrátili patřičně znaveni. Po obědě jsme byli rádi za chvilku odpočinku. Na odpolední program jsme vyrazili ven. Zahráli jsme si nejrůznější hry na sněhu, postavili jsme si postavičky/sněhuláky a celkově jsme si sníh užívali. Po návratu jsme dali sušit oblečení a vydali jsme se na večeři. Po večeři jsme se tradičně sešli v kulturní místnosti a zahráli jsme si Z které země pocházím a  Pif paf bum! Zcela unavení jsme zalehli do postýlek a těšíme se na zítřejší lyžovačku.🏂
 
p. učitelka Romana, Danča a Ivča
 
Den 4. 🏂
 
Středeční den začal budíčkem a výbornou snídaní. Zcela nedočkaví jsme se po snídani vypravili na svah. Celé dopoledne jsme prolyžovali. Po obědě jsme si odpočinuli a nazuli jsme zase lyžáky. Hráli jsme hry a pilovali jsme techniku lyžování. Po návratu do hotelu jsme odpočívali, četli jsme si a hráli jsme deskové hry. Na večeři jsme se posilnili řízkem a zamířili jsme do kulturní místnosti. Zahráli jsme si několikrát taneční štafetu a užili jsme si spoustu zábavy. A teď hup do postýlek! Nabrat sílu na poslední den! 🏔️
 
p. učitelka Romana, Danča a Ivča
 
Den 5. 🏔️
 
Poslední aktivně strávený den tohoto pobytu - čtvrtek. Ráno jsme obuli lyžáky, zacvakli se do lyží a vyrazili vstříc zážitkům. Dopoledne byl pro děti připraven soutěžní slalom, ve kterém poměřily své síly. Po vyčerpávajících výkonech pro nás byly nachystané šišky s mákem (pro některé jen s cukrem) a polední klid. Odpoledne na nás na svahu vykouklo sluníčko, a tak jsme si poslední jízdy na lyžích užili plnými doušky. Po návratu nás čekalo slavnostní vyhlášení vítězů slalomu a následně večeře. Po večeři jsme si zahráli krátký kvíz a šli si zabalit věci. Teď se jen vyspat dorůžova a šťastně se navrátit domů.
 
paní učitelka Romana, Danča a Ivča 🏂
 
 

7. 1. 2022 Velká rodinná rada - Besedárium

Dnes jsme zavítali do světa finanční gramotnosti, kde jsme se rozhodně nenudili. Žáci pronikli do tajů a problémů finančních rozpočtů rodin Zombíkových, Hobitových, Vampýrových, Superhrdinových, Emzákových a Mumiových. Na příkladu těchto „typických" českých rodin se žáci seznámili se základními pojmy finanční gramotnosti a formou hry se pokusili sestavit finanční rozpočet své rodiny.  

Každá rodina měla své rodinné příslušníky, kteří měli své potřeby a sny. Každý z účastníků programu si vybral svou vlastní postavu, jejíž zájmy se pokusil prosadit, aby jeho postava byla co nejspokojenější. Formou hry se tak žáci seznámili s pojmy příjmu, zbytných a nezbytných nákladů. Seznámili se se základními finančními produkty a s možnými riziky nezodpovědného chování.

Děkujeme za program,

p. učitelka Romana

              

 

22. 12. 2021 Vánoční projekt 🎄🎁

Poslední den před vánočními prázdninami si vždy užíváme projekt. Troufám si říct, že vánoční projekt patří k těm nejoblíbenějším. :-)

Ráno jsme se sešli ve třídě, která byla laděna do vánoční atmosféry - svítila nám světýlka a hrály vánoční písně. Během první hodiny jsme si zahráli vánoční AZ kvíz. Za získané body si mohly vytvořené skupiny vybrat obrázky do svého plakátu adventních trhů, na kterém pracovaly celou druhou hodinu. V předposlední hodině jsme si zahráli vánoční únikovou hru - Najdi ztracené dárky. Pustili jsme si také oblíbený Tradičník a zavzpomínali jsme na jednotlivé tradice Vánoc. V poslední hodině jsme si rozdali vánoční dárečky. 

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a moc Vám děkuji za všechny dárky, které jste s dětmi vymysleli. 🎁 

p. učitelka Romana

               

 

20. 12. 2021 Vánoční vydání časopisu

Ještě před Vánoci jsme stihli vydat vánoční vydání našeho školního časopisu. Opět musím říct, že časopisy se vyvedly. Najdete v nich historii a tradice Vánoc, vánoční recepty, různé křížovky, luštěnky, hádanky, kvízy i omalovánky. Mimo jiné tam najdete třeba další tipy na knížky, články z oblasti vědy a techniky a nejrůznější recenze. 
 
Hezké počtení na našich webových stránkách,
přeje p. učitelka Romana a páťáci!
 
                       
 

 

 17. 12. 2021 Nocování ve škole

Tak jsme se konečně dočkali i my! Nocování ve škole je vždy velkou akcí. Kolem 17 hodiny jsme se sešli ve škole v naší třídě, kde byly pro děti připraveny tablety a QR kódy s tajemstvím. V průběhu večera si mohly děti zahrát deskové a karetní hry. Na večeři jsme si letos připravili tousty se zeleninou. Následně jsme si rozestlali spacáky a pustili jsme si film Vánoční kronika. Někteří usli v průběhu filmu, někteří až poté! Ráno jsme měli budíček v 6 hodin. Sklidili jsme si všechny věci a pochutnali si na lahodné snídani.

Moc děkuji všem rodičům, kteří nám poslali výbornou snídani a svačinu.

p. učitelka Romana

                                            

 

11. 12. 2021 Vánoční dílna

V sobotu 11. 12. jsme si díky Vánoční dílně užili ve škole skvělou vánoční atmosféru. Žáci naší školy si mohli s rodiči/prarodiči přijít vytvořit drobné ozdoby a dekorace na svůj stromeček. V naší dílně jsme měli hned několik stanovišť pro vyrábění - vánoční ozdoba na kolíčku, výroba sypaného čaje, přáníčka všech druhů a závěsné dekorace. Po tvoření měli všichni možnost drobného občerstvení. Celé dopoledne bylo moc příjemné a doufám, že si všichni tvoření užili. :-)

Děkujeme, p. učitelka Romana.

 

              

 

2. 12. 2021 Svíčkárna Rodas

Dnes jsme se čtvrťáky vyrazili do Litic. Ptáte se, co tam? Přece do Svíčkárny Rodas. V místnosti Svíčkárny nás ihned přivítala krásná vůně vonných solí. Společně jsme si vyrobili stolní svíčky, voskovou ozdobu s poutkem na zavěšení a nakonec jsme si naplnili sáček mořskou koupelovou solí s esenciálními oleji. Na závěr jsme si pustili krátké video o výrobě svíček a mýdel. Celý program jsme si všichni užili a odnesli jsme si krásné dárečky. Snad udělají všem obdarovaným radost! :-)

Děkujeme!

p. učitelka Romana

                                          

 

11. 11. 2021 ANIMÁNIE - Animujeme hudbu

Čtvrteční den jsme věnovali praktické animaci. Tentokrát jsme zvolili téma Animujeme hudbu. V úvodní části byla jako inspirace pro obraz použita hudba. Začali jsme povídáním a zkoumáním barvy tónů a jak barvy zní. Povídali jsme si také o hudbě v animovaném filmu. Podnětem pro další tvoření byl cyklus Čtvero ročních období od A. Vivaldiho. Následně jsme utvořili týmy, z nichž každý pracoval na jednom z ročních období. Nejdříve si děti na základě poslechu hudby připravily scénář a podle něj následně rozanimovaly přírodniny, objekty a materiály spojené s určitým ročním obdobím. Celý program byl velice zábavný a pro děti atraktivní. 

Děkuji a těšíme se na příště! :-)

p. učitelka Romana

      

 

2. 11. 2021 Divadlo PLUTO - Nářečí v pohádkách, písničkách a říkadlech

Dnes jsme vyrazili do Divadla PLUTO na program Nářečí v pohádkách, písničkách a říkadlech. Vydali jsme se na procházku českými a moravskými nářečími. Začali jsme v Plzni a postupně jsme prošli celou republiku. Poznali jsme nářečí v Českých Budějovicích, v Krkonoších, v Ostravě, v Brně a nakonec v Olomouci. Poslední zastávka byla u našich sousedů Slováků, se kterými má náš jazyk mnohé společné. Celý program byl provázán krátkými pohádkami či písničkami z dané oblasti. 

Program byl zábavný a zároveň naučný. Děkujeme! :-)

p. učitelka Romana

         

 

26. 10. 2021 Halloween u nás ve škole 👻🎃

Den před podzimními prázdninami u nás ve škole proběhl Halloween. Ráno se ve škole začala scházet různá strašidla - duchové, čarodějnice, dýně aj. V rámci projektu naší třídy jsme si zahráli vědomostní Kahoot, který odhalil, co víme o historii a tradicích Halloweenu. Připomněli jsme si také anglickou slovní zásobu formou hádanek. V neposlední řadě jsme si zahráli zábavnou hru Kdo je kdo? Na závěr jsme vyrobili výbornou halloweenskou pomazánku pro rodiče a zahráli si únikovou hru Halloween. V 16 hodin jsme rodičům předvedli krásné halloweenské vystoupení, vydali se na průvod a následně si u školy vychutnali připravené dobroty. 

Celý den jsme si moc užili!

p. učitelka Romana

         

 

 25. 10. 2021 První vydání našich časopisů

V pondělí se žáci 5. třídy vydali představit své časopisy. Usilovně na nich pracovali několik týdnů. Vznikl tak časopis Magic News, Info tornádo, Super téma a Vševědoucí spirála. Všechny tyto časopisy si můžete prohlédnout na našem webu. Jsem moc ráda, že každý časopis je jiný a zaměřuje se na jiné téma. V některém najdete recenze dětských knih a v jiném zase hrdiny Marvelu. 

Ráda bych moc poděkovala šikovným páťákům za jejich 1. číslo a doufám, že se budou snažit i nadále! :-)

p. učitelka Romana

                                    

 

14. 10. 2021 Den zvířat

Po dlouhé době jsme měli možnost udělat si ve škole projekt. Ten dnešní byl zaměřen na zvířata v ZOO. 

Na první hodinu si mohli žáci přinést své domácí mazlíčky a představit je ve své třídě. U nás se toho sešlo mnoho - želvičky, králíček a dokonce i strašilka Arnold. Ve druhé hodině jsme si ve skupinách zahráli záludný AZ kvíz, kde děti mohly získat spoustu bodů, za které si později vybraly zvířata z celého světa do své ZOO. Ve třetí a čtvrté hodině žáci pracovali na svých návrzích vlastní ZOO a vybírali si bonusová zvířata. V poslední hodině jsme si vzájemně ukázali plakáty a ocenili nápady ostatních. Stihli jsme také zvířecí matematické rébusy a anglické popisy zvířat. Na závěr jsme si zahráli zvířecí Kahoot s anglickou slovní zásobou. :-)

Celý den se nám krásně vyvedl a děti byly velmi nápadité. 

p. učitelka Romana 

      

        

 

29. 9. 2021 Dobrodružství dospívání

Po prodlouženém víkendu nás dnes čekala beseda Dobrodružství dospívání. Posláním lekce bylo inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky.

V první části lekce se žáci seznámili s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce a etapami lidského vývoje od početí k porodu. Ve druhé části se zabývali procesem dospívání a vztahovými vlastnostmi pro zodpovědné partnerství. Celý program probíhal interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit.
Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání.

Děkujeme za příjemnou a naučnou besedu,

p. učitelka Romana

 

                                                              

 

23. 9. 2021 Jak na požár

Na dnešní den byla naplánována beseda Jak na požár. Děti si nejdříve povídaly, jak by se měly správně zachovat doma nebo ve škole v případě požáru. Následně si poslechly autentické nahrávky z dispečinku, které se týkaly požárů. Ve druhé hodině si děti prakticky vyzkoušely, jaké to je, když se pohybujete v zakouřené místnosti, a to pomocí speciálních brýlí. Závěr patřil opakování a shrnutí celé besedy.

Rádi bychom poděkovali SH ČMS Plzeň - sever za skvělou besedu. 

p. učitelka Romana

 

                                           

 

 

1. 9. 2021 Zahájení nového školního roku

1. září je vždy speciálním dnem. A letos obzvlášť, protože nás čeká poslední společný rok. Děti ráno usedly do lavic nadšené z nových zážitků a natěšené na to, až je budou moci vyprávět svým spolužákům. Ale to až zítra, dnes jsme tu byli pouze na skok. Tak hurá do dalšího roku, těším se na něj! :-)

p. učitelka Romana

                                                                

 

30. 6. 2021

Dnes jsme se do školy vydali jenom na chvíli. Čekalo nás slavnostní předávání vysvědčení a slovního hodnocení. Vše jsme zvládli, čtvrtý rok je za námi!

HURÁ NA PRÁZDNINY! Krásné léto,

p. učitelka Romana

 

28. 6. 2021 Školní olympijské hry

Poslední týden ve škole máme vždy rádi. Učení již máme za sebou, a tak většinu času trávíme spolu venku. Dnes jsme se vydali na stadion, kde jsme zažehli plamen Školních olympijských her. Děti si mohly vyzkoušet tyto disciplíny - vytrvalostní běh, skok do písku, štafetu, hod kriketovým míčkem, hod na cíl a sprint na 50 m. Po návratu do školy jsme si pustili prezentaci o historii Olympijských her a následně jsme si zahráli Kahoot. Všem se celé dopoledne moc líbilo! :-)

 

         

 
 
21. - 25. 6. 2021 Škola v přírodě Plasy

 

1. den 

Dnes ráno jsme se ihned po testování vydali na Školu v přírodě do Plas. Děti se na tento týden v přírodě vždy moc těší. Ihned po příjezdu jsme se ubytovali - vybalili jsme „lodní" kufry a povlékli jsme si postele. Po obědě jsme chvíli odpočívali v okolí chatek, připomněli jsme si, kde se co nachází. Ve dvě hodiny nám začal program s animátory. Děti si společně zahrály několik her. První byla provázána tématem lidské tělo. Hra byla velice zábavná a děti se u ní nasmály. Druhá hra byla doprovázena tématem Harryho Pottera. Úkolem dětí bylo dostat se z pozice mudly na ředitele Bradavické školy. 

První den jsme si parádně užili a někteří se i osvěžili ve venkovních sprchách. Těšíme se na druhý den! :-)

          

 

2. den

Druhý den jsme začali budíčkem. Na snídani jsme si užili čerstvé rohlíky s marmeládou, máslem nebo šunkovou pomazánkou. Po snídani jsme vyrazili do lesa, kde jsme si zahráli hru Výlet s mapou. Podle mapy a zadaných indicií jsme hledali správný cíl v podobě mapové značky. Po návratu z lesa jsme si vyzkoušeli kvíz na mapové značky a zahráli si hru Lidské tělo. Oběd byl dnes velkou senzací. Děti si mohly vybrat buď svíčkovou nebo rajskou omáčku. Celá třída (včetně mě) zvolila jednohlasně rajskou omáčku. Odpoledne již patřilo animátorům. Děti si zahrály spoustu her - Emoji, Kopírku a Encyklopedii. Myslím, že si děti užívají pobyt v přírodě a zatím nám vychází i počasí. Tak nám držte palce! :-)

            

 

3. den

Středeční den začínal tradičně budíčkem. Snídaně dnes byla senzací, jelikož byly švédské stoly. Děti si mohly vybrat z lupínků, šunky, sýru, ovoce, zeleniny, sladkých buchet a dalšího. Po vydatné snídani jsme se vydali na Lovení slov Přírodovědný kvíz. Při běhací hře Lovení slov se děti vyřádily a následně si trošku odpočinuly u Přírodovědného kvízu, který skrýval spoustu záludných otázek. Děti si s otázkami hravě poradily. Po návratu jsme se vydali na výborný oběd. Po obědě následoval odpolední klid a program s animátory. Děti si postupně zahrály Poznej naši loď/areál, Zábavné molekuly a Music stop. Kolem šesté měly děti malou diskotéku spojenou s koblížkovou párty. Kdo si nechtěl dát koblížek nebo měl ještě hlad, mohl si dát vynikající gulášovou polévku. Program školy v přírodě je moc fajn, počasí nám stále celkem drží a někteří se již začínají těšit domů. ;-)

         

 

 4. den

Poslední společné dopoledne jsme využili na šipkovanou v lese. Na jednotlivých stanovištích nás po trase čekaly různé záludné otázky - poznávání zvířat, rostlin a hub. Po návratu do areálu jsme museli rozluštit detektivní případ ztracených prstenů z klenotnictví. Vyřešení případu nám trvalo až do oběda. Po obědě následoval odpolední klid a program s animátory. Děti si zahrály několik her v areálu a pomalu začaly balit na zítřejší odjezd. K večeři nás dnes čekal výborný raut. S plnými bříšky jsme si odpočinuli na chatkách a dobalili jsme poslední věci. Večer nás čeká diskotéka, která bude zakončena ohňostrojem. Všichni se moc těšíme! A zítra hurá domů! :-)

p. učitelka Romana

      

ZVLÁDLI JSME TO! :-)

 

8. 6. 2021 - Lobezský park

Dnes jsme společně se 3. třídou vyrazili do Lobezského parku. Strávili jsme zde sportovní dopoledne propojené s poznáváním přírody. Vyzkoušeli jsme zde všechny možné atrakce - např. dlouhé skluzavky, průlezku ve tvaru lodi s lanovou houpačkou, trampolíny, maják apod. Prošli jsme park a plnili spoustu úkolů, které byly laděny do přírodovědného tématu. Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli osvěžit u jezírka a brouzdaliště. Výlet jsme si všichni moc užili a bylo moc fajn být společně i mimo školní budovu a trošku si zaskotačit. 🙂

paní učitelka Romča a Danča

        

 
 
27. 5. Animánie - Animujeme reklamu

 

Čtvrteční čtyři hodiny jsme věnovali programu, který je u nás vždy velmi oblíbený. Děti si ze všech programů, které Animánie nabízí, vybraly Animujeme reklamu. Děti měly možnost poznat základní filmové prostředky. Následně si vyzkoušely vlastní tvorbu - vymyslet reklamu na věci běžné potřeby, slogan k reklamě a jednoduchý scénář reklamy. To je pro děti vždy velkou výzvou. Myslím, že si dnešní dopoledne děti užily a něco nového se naučily.

p. učitelka Hanka Kašparová

         

        

 
 
26. 5. BLIK BLIK Tajuplný les - DEPO 2015

Dnes jsme se společně vydali do Tajuplného lesa. Nemusíte se bát, nešli jsme nikam daleko. Vydali jsme se do plzeňského DEPA na interaktivní výstavu s názvem Tajuplný les. Podobně jako v příbězích Lewise Carrolla jsme vstoupili do světa fantazie králičí norou, ocitli jsme se na dně rybníka a objevovali jsme tajemství začarovaných tůněk či svítících programovatelných stromů. Děti po příchodu dostaly magické hůlky, díky nimž měly možnost oživovat různé části expozice. Jsem moc ráda, že jsme s dětmi mohli uniknout do světa kouzel a magie. Věřím, že se program všem moc líbil. 

p. učitelka Hanka Kašparová

        

 
 
Moje cesta na svět  4.5.2021
 
Dnes navštívila naši třídu lektorka NIŽ / národní iniciativa  pro život/ Kristýna, která děti velice zajímavě a citlivě seznámila s problematikou početí, prenatálního vývoje a porodem. Program měla velice pěkně připravený  s množstvím materiálů, ukázkami z videa,  či různými  úkoly. Bylo vidět, že děti problematika jejich " Cesty na svět " zajímá, hodně se ptaly, ale zároveň i hodně věděly, takže celé dvě hodiny byly opravdu velmi zajímavé a poučné. Na závěr děti představily svůj detektivní úkol, kde zjišťovaly různé informace z doby svého narození. Beseda byla moc pěkná.
      p. učitelka Hanka 
 
          
 
 
 
Distanční výuka do 9. 4. 2021
 
V kalendářním roce 2021 jsme zatím neměli možnost vidět se společně ve třídě. Dlouhé období online výuky jsme ukončili v pátek 9. 4. a v pondělí 12. 4. byl plánovaný návrat do lavic. Děti se nejvíce těšily na své spolužáky a kolektiv. Distanční výuku děti zvládaly po celou dobu velmi dobře. I nadále jsme se věnovali aktivitám navíc - poobědové čtení, vaření, pečení, cvičení. 
 
Mrzelo nás, že jsme si nemohli naplno užít velikonoční projekt ve škole, ale pro děti byla připravena Velikonoční úniková hra a následný Kahoot. Všechny děti byly nadšené a těšily se z netradičních aktivit. Musím ocenit, že někteří se pustili do domácího pečení a dalších velikonočních tradic. No posuďte sami. :-) 

 

Největší radost máme z toho, že už jsme zase spolu ve škole. :-)

 p. učitelka Romana

             

 
 
Období distanční výuky od 4. 1.
 
Distanční výukou si procházíme opět od 4. 1. 2021. Online výuka sice není to, co bychom si úplně přáli, ale i přesto neleníme a s radostí se pouštíme do aktivit navíc. Kreslíme, cvičíme, čteme si, unikáme z únikovek a vaříme/pečeme online. Občas nás trápí internetové připojení, ale vždy si užijeme spoustu srandy a zábavy. Příští týden děti čekají jarní prázdniny a já jim přeji hlavně spoustu odpočinku a pokud možno, tak pobyt venku. Odpočiňte si - máte za sebou KUS práce! :-)
 
Těším se na Vás po prázdninách,
 
p. učitelka Romana
 
        
 
      
 
 
 
18. 12. 2020 Vánoční projekt :-)
 
Pátek byl posledním školním dnem tohoto roku. Jak je již u nás zvykem, strávili jsme ho vánočně. Prozkoumali jsme Tradičník, vyřešili jsme vánoční pracovní listy a v závěru jsme rozluštili vánoční únikovou hru. Děti měly možnost vyrobit dva různé vánoční svícny, které jistě krásně dokreslí vánoční atmosféru. Poslední hodinu nás čekala vánoční nadílka. Děti si vzájemně předaly dárečky, ze kterých měly velikou radost. Moc všem děkuji za krásné dárky a věřím, že i děti si užijí ty své. :-)
 
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví. 
 
p. učitelka Romana
 
 
 
         
 

 

Distanční výuka

V pondělí 30. 11. jsme se konečně vrátili zpět do školy. :-)

I přesto, že doba není jednoduchá, my jsme společně online výuku zvládli. Denně jsme se setkávali na online hodinách, kde jsme vždy probrali to nejdůležitější z učiva, popovídali jsme si nebo jsme si zahráli hry. Na naší online učebně děti čekaly různé výzvy, procvičovací úlohy, videa i společné online pečení. Jsem moc ráda, že všechny děti celou dobu spolupracovaly, a dokonce měly energii dělat i něco navíc. Posuďte sami! :-)

Moc Vás chválím! Velké poděkování si jistě zaslouží i rodiče - DĚKUJEME. :-)

p. učitelka Romana

            

 

14. - 18. 9. 2020  Škola v přírodě Plasy

1. den

I přesto, že je teprve začátek září, vyrazili jsme na školu v přírodě, kterou jsme v červnu museli odložit. Ráno jsme naložili batůžky do autobusu a vyrazili jsme na cestu. Po příjezdu si děti povlékly postele a vyrazily zkoumat okolí. Letos nově bydlíme v chatkách, což je pro děti velkým zážitkem. Po vydatném obědě si děti odpočinuly a následně vyrazily poznávat celotýdenní téma - Vykoupení Jimmyho Jacksona. Odpoledne děti hrály spoustu her, běhaly, skákaly a celkově se vyřádily! Teď už hurá na večeři. :-) 

      

 

2. den

Dnes jsme vstávali do krásného rána. Po chutné snídani a ranní hygieně jsme začali pracovat na našem projektu - PRAVĚK. Činnosti jsme spojili s prací v pracovním sešitě, posezením u ohniště a následnou výrobou lapbooku. Stihli jsme si vytvořit úvodní stranu a zorientovat se na časové ose. Po vydatném obědě následoval odpolední klid. Někteří se věnovali po krátkém odpočinku čtení, hraní her, fotbalu, volejbalu a dalším hrám. Odpoledne děti hledaly různé indície k odhalení pokladu. Nyní se již těšíme na večeři a večerní program! :-)

 

      

 

3. den 

Během dopoledne jsme se čtvrťáky pokračovali v našem vlastivědném projektu. Probrali jsme si mladší dobu kamennou, propojili jsme to s tématickými hrami a procházkou s "pejsky" do lesa (viz foto). Následně jsme zkoušeli kreslení přírodninami a jejich popis. Po vycházce jsme uvítali výborný oběd. 

Odpoledne vzali animátoři táborníky hrát hry v přírodě. Po jejich návratu je čekalo překvapení ve formě koblížkové párty a maškarního reje.

        

 

 4. den

Pro dnešní den jsme se spojili s páťáky. Celé dopoledne jsme pilně pracovali na našem lapbooku, abychom ho stihli dokončit. Vlastivědné téma PRAVĚK již ovládáme levou zadní. :-) Dopoledne jsme učební aktivity prokládali různými hrami. Po chutném obědě si někteří rádi odpočinuli na chatkách a někteří se po chvilce odpočinku věnovali sportovním aktivitám - fotbal, volejbal. 

Odpoledne se děti věnovaly úklidu, menšímu balení a tematickým hrám v areálu a přírodě. Po rautové večeři nás bude čekat večerní program, který se bude dětem jistě moc líbit! Jsem velmi ráda, že se nám ŠvP hezky vydařila. ;-)

    

 

 

4. září 2020 - návštěva Techmánie a Planetária

V pátek 4.9. jsme se hned ráno vydali do Techmanie  a Planetária. Našim cílem bylo prohloubit a ujasnit si poznatky z přechozího dne (projekt Vesmír)

a vše si názorně ukázat na interaktivních expozicích. Krom možnosti vyzkoušet si všechny exponáty, jsem se vydali na on-line QR code quest a

řešili jsme několik úkolů z oblasti vesmíru. Po planetáriu následovala interaktivní show se statickou elektřinou, která doslova zvedla vlasy na hlavě

hned několika dětem :-) Po krátké svačince následovala volná prohlídka Techmánie, při které jsme vyzkoušeli několik hlavolamů, rovnováhu s kuličkami,

podzemní bagr, vodní hrátky a mnoho dalšího. Po cestě zpátky jsem ještě koukli na program na obří kouli Science on Sphere  - v angličtině,

samozřejmě (no a pak tedy i česky) a rychle na trolejbus. Všichni byli úžasní, organizovaní a zapálení do poznání :-) 

 
teacher Katka
 

                     

 

 

3. září 2020 - celodenní projekt Vesmír

    Začátek školního roku jsme zahájili zkoumáním vesmíru. Na děti čekaly matematické  úkoly v prostoru školy. Po jejich vyřešení získaly indicie

k „objevení“ planety.  Děti pracovaly ve dvojicích a práce jim šla moc dobře. Své planety představily ostatním a následovaly skládačky vesmírných

předmětů či soustav. Dále hledání informací na internetu a tvorba a řešení křížovek. Následovala vzácná návštěva p. vychovatelky Zuzany,

která dříve pracovala jako lektorka v Techmánii v Planetáriu a opravdu poutavě dětem vyprávěla o Sluneční soustavě. Znala všechny odpovědi

na všetečné otázky dětí. Po návštěvě už na děti čekala hra vesmírný   dobble a celý den děti zakončily výtvarnou činností – tvorbou vesmírného

plakátu.

   Celý projekt pokračoval i následujících den návštěvou Planetária.

  p. učitelka Hanka

 

                 

 

 

1. 9. 2020 - Slavnostní zahájení školního roku

Dne 1.9. jsme společně začali nový školní rok. Přestěhovali jsme se do nové třídy, kde na nás čeká mnoho nového poznávání a bádání.

Milí čtvrťáci, těším se na další školní rok s Vámi! :-)

p. učitelka Romana