Čtvrtá třída

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Vošická

Konzultační hodiny: úterý 14:00 - 15:30 hod.

 

Milí čtvrťáci,

vítejte ve 4. třídě! Už se na Vás moc těším ve školním roce 2023/2024.

paní učitelka Verča

 

Projekt IZS - Mimořádné situace

V úterý 7. 5. se konal celoškolní projekt zaměřený na práci složek IZS - Mimořádné události. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak jsme se moc těšili, co nás čeká. Ráno jsme se společně sešli v družině, kde jsme se seznámili s tématem dnešního dopoledne a základními pravidly. Následně se žáci pomocí jednoduché hry rozdělili do sedmi týmů. Pak už jednotlivé týmy dostaly rozpis a hledaly svou trasu na stanoviště. Postupně týmy navštívily 7 stanovišť. Na prvním stanovišti si žáci osvojili komunikaci s dispečerem. Povídali si o tom, které informace je důležité dispečerovi předat, jak se zorientovat v prostředí, kde se nachází a vyzkoušeli si volání v různých krizových situacích. Na druhém stanovišti byla připravena evakuace z budovy. Seznámili se s evakuačním plánem, k čemu slouží a prošli si jednotlivá pravidla chování v této situaci. Ukázali si společně některé ze zásadních chyb, které mohou při evakuaci ztížit podmínky práce hasičů a dalších složek. Třetí stanoviště bylo zaměřeno na evakuační zavazadlo. Děti se dozvěděly, k čemu takové zavazadlo slouží, kdy ho můžeme využít a co je vhodné do něj zabalit. Na čtvrtém stanovišti si mohli žáci vyzkoušet vybavení pro transport osob a podívat se na základní vybavení v záchranářských batozích. Páté stanoviště bylo zaměřeno na resuscitaci. Žáci si zopakovali základní poznatky ohledně KPR a vyzkoušeli si správné postupy při resuscitaci osob. Na tomto stanovišti byla přítomna sestra LZS AČR, a tak se děti mohly zeptat na cokoliv z oblasti letecké záchranné služby. Šesté stanoviště shrnovalo poznatky o mimořádných situacích. Děti si vyzkoušely reakci na zemětřesení, hrozbu ve škole či tornádo. Sedmé stanoviště slibovalo zážitek - pohlazení a „pomačkání" záchranářského psa. Na tomto stanovišti se děti dozvěděly o práci záchranářského psa, jak reagovat na chování psa, a co v jeho přítomnosti (ne)dělat. V poslední části si žáci v jednotlivých týmech vyrobili plakát, který shrnoval všechny jejich získané vědomosti a zážitky. Žáci 3. - 5. třídy následně navázali opakovací hrou v podobě Kahootu. Projekt byl velmi vydařený a doufáme, že se děti něco nového naučily. 

Děkujeme všem složkám, které s námi strávily celé dopoledne ! :-) 

 

Projekt Evropa

Ve středu 24. dubna jsme procestovali Evropu. Jeden z prvních úkolů byla úniková hra, kdy děti musely spolupracovat, aby společně unikly z mapy. Všem se to podařilo!🤩 Dále pracovaly na stanovištích, vyhledávaly v mapách informace o povrchu a vodstvu Evropy nebo například zjišťovaly, která tvrzení jsou pravdivá a která ne. Seznámily se světadíly, které si modelínou vytvarovaly a připomněly si, čím jsou jednotlivé světadíly typické. Na dalších stanovištích se seznámily s památkami, národními jídly nebo například jaké ostrovy a sopky se v Evropě nacházejí. Cely projekt bude zakončen dokončením lapbooku, na kterém průběžně děti pracují. 

 

Den Země

Při projektu na Den Země jsme si zopakovali vše, co už víme o třídění odpadu, jak je nutné se starat o ohrožené druhy živočichů a rostlin a připomněli jsme si i některé ekologické problémy. Informace jsme si také zopakovali aktivně nejen na venkovní stezce, ale také jsme poklidili areál školy. Věřím, že jsme si všichni opět uvědomili, jak je důležité myslet a chovat se šetrně nejen k přírodě.

 

 

 

John and Mary

Ve čtvrtek 18.4. jsme s žáky 4.a 5.třídy vyrazili do KD Šeříkovka na anglicko- české divadelní představení John and Mary. Jednalo se o trochu netradiční zpracování známého pohádkového příběhu o Jeníčkovi a Mařence, kteří překonávali různé nástrahy, aby našli cestu zpět domů k rodičům. Vtipnou a zábavnou formou se děti setkaly s tématy jako jsou úcta k rodičům i ke starším osobám a harmonické sourozenecké vztahy. Důležitá byla i přirozená ochrana přírody a schopnost se v ní orientovat. Představení jsme si moc užili!

 

Karel IV. a jeho most

Ve středu 10. dubna jsme navštívili opět Polanovu síň. Divadlo se nám hodilo k vlastivědnému učivu, protože bylo zaměřeno na osobnost a dílo Karla IV. Připomněli jsme si jeho dětství, vládu a stavby, které postavil. Dozvěděli jsme se nějaké zajímavé detaily ze stavby Karlova mostu. Na závěr se Maty s Tobíkem zúčastnili vědomostního kvízu, ve kterém se oběma moc dařilo. Představení bylo hudebně doprovázeno paní Jitkou Kubištovou a Milanem B. Karpíškem.

 

Velikonoční projekt

Poslední den před Velikonocemi děti čekal projektový den. V úvodu jsme si připomněli křesťanský příběh Velikonoc, proč je slavíme a jaký mají význam. Po zhlédnutí videa jsme si povídali o pašijovém týdnu a významu jednotlivých dní. Poté se děti vydali luštit velikonoční přesmyčky, šifry a jiné úkoly. Ve druhé polovině jsme vyrazili ven, kde pro děti byla přichystaná stopovačka s nejen pohybovými úkoly, ale také se šifrou, která děti po vyluštění zavedla k bráně pokladu - indicie pro hledání velikonočních zajíčků. 

Přejeme všem veselé Velikonoce! 🐰🥚🐣🌷

 

Velikonoční jarmark

Ve středu proběhl před školou tradiční velikonoční jarmark. Žáci spolu s vyučujícími, asistentkami a vychovatelkami školy ve spolupráci s mateřskou školou připravili spoustu krásných věcí, které nabízeli k prodeji. Zakoupit jste si mohli nejrůznější velikonoční dekorace, balíčky na vyrábění pro ty, kteří chtějí tvořit doma, jarní zeleň do vázy, perníčky a jiné dobroty a spoustu dalšího. Nechybělo již tradiční krásné oblečení, které ušila paní učitelka Káťa. Občerstvit jste se mohli teplým kakaem a velmi úspěšnou novinkou byla muffinová dílna, kde si každý mohl ozdobit vlastní muffin. Výtěžek z jarmarku se škola tentokrát rozhodla věnovat plzeňskému stacionáři Človíček, který se stará o děti s nejrůznějším postižením. Jarmark byl velmi úspěšný - vybralo se Kč 27.656,-! Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho organizaci, a také všem, kteří nás svým nákupem přišli podpořit.

Přejeme hezké Velikonoce :)

 

Velikonoční dílna

V sobotu 16. března se někteří žáci, rodiče a učitelé sešli ve škole na ,,Velikonoční dílně''. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde si mohli vyrobit jarní a velikonoční dekorace. Například nazdobit zápich kuřátka či zajíčka, vyrobit ovečku, mrkvičku, pohyblivé vajíčko s kuřátkem, zápich slepičky nebo papírové tulipány do vázy. Výrobky i dílna se moc povedly a věříme, že si všichni sobotní dopoledne užili.

 

 

Dopravní hřiště

I letos jsme zavítali v rámci dopravní výchovy do centra Radovánek. Pro děti byl připravený program ve dvou blocích. Zopakovaly si pravidla silničního provozu, pokyny pro cyklisty, procvičily si dopravní značky nebo si připomněly povinnou výbavu cyklisty. Zhlédly několik videí, kdy viděly animace dopravních situací, měly možnost řešit přednost vozidel a cyklistů na křižovatkách a další. To vše si procvičily i interaktivními úkoly. Načerpané informace děti zužitkují květnu, kdy se vydáme na dopravní hřiště a mohou si vše vyzkoušet v praxi.

 

Spokojená třída

V měsíci březnu nás ve třídě navštívila paní Barbora, pracovnice organizace Diakonie západ. Pro děti si připravila 2 bloky rozdělené do dvou dnů. Cílem programu bylo posílit vztahy ve třídě, procvičit si situace při řešení konfliktů, rozvíjet spolupráci a posílit pozitivní postoje ve třídě. První blok byl zaměřený na připomenutí toho, co má kdo rád a že každý může být jiný. Děti hrály papírovou bitvu, vyzkoušely si "let balónem", kdy bylo třeba odchodit pytle s pískem, které brzdí třídní komunikaci a vztahy. Druhý blok byl zaměřený více na spolupráci, kdy děti moc bavilo stavění věží, rozmotávání gordického uzle nebo například různé typy pozdravů. Program byl moc hezky připravený a při závěrečné reflexi jej děti hodnotily kladně.

 

 

 

 

GATE - Zombie

Ve středu 6. března na děti ve škole čekalo překvapení - Shelly měla narozeniny! Letošní GATE začal tedy velkou pizza párty! Tančilo se, jedlo se a hodovalo. Ale bohužel, jeden hovor vše změnil - na párty se dostala nákaza. Děti musely rozklíčit dopisy (logická hádanka) a zjistily, že na párty je infikované jídlo a někteří z nás se pravděpodobně nakazili zombie virem. Nakažení šli tedy do karantény, kde plánovali, jak si nejlépe zajistí potravu a přeživší začali plánovat, jak přežít co nejdéle. Ujasnili jsme si terminologii krizových situací, pandemií, apokalyps, izolací a karantén. Zopakovali jsme si pojmy jako např. evakuace, havárie nebo kalamita a jak se zachovat při krizových situacích. Děti pracovaly s mapami hustoty obyvatel, tablety, zjišťovaly, kde je jaký počet lidí, kam by bylo dobré se vydat a kam se naopak schovat. Informace porovnávaly s kartografickými mapami. Cílem přeživších bylo najít co nejvýhodnější místo k evakuaci a případnému přesunu do jiného státu. K evakuaci bylo k dispozici pouze jedno osobní auto, a tak i množství vybavení na cestu bylo omezeno na 4 věci ze 3 obchodů (logicko-strategická hra). Nutno dodat, že ačkoliv do auta by se 10 dětí a jeden řidič vešlo (prakticky vyzkoušeno), vybrané vybavení některých by umožnilo přežití jen několik týdnů. A protože počítáme i se situací kontaminace vody či nedostatku balené pitné vody, prakticky jsem vyzkoušeli filtraci “co dům dá” aneb přefiltrování odpadní vody pomocí několika v autě a okolí nalezených věcí. Po praktickém pokusu  následovala operace mozku a jeho barevné označování dle jednotlivých oblastí a center. Zombie naopak zjišťovali, jaké vybavení na cestu by bylo dobré přeživším sebrat a přitom jsme si procvičili anglická slovíčka. Součástí strategie bylo také zopakování učiva o lidském těle, funkci mozku a jeho center. Nakonec jsme namáhali hlavičky u Matematického Zombie Challenge, který přeživší prohráli, a  tak je nečekaně přepadli Zombíci, kteří zaútočili rovnou na náš mozek. Obáváme se, že nákaze jsme tedy nakonec neunikli. 

 Celý projektový den si děti moc užily a rozhodně takové překvapení nečekaly! :).

 

Divadlo

V pondělí 12. února jsme navštívili Polanovu síň, kde jsme zhlédli představení na téma Nástrahy všedních dnů. Představení bylo zaměřeno na některé problémy doby, závist, zdravý životní styl nebo například šikanu. Zazpívali jsme si písničky o "mekáči", mobilech nebo například o oblečení. Představení bylo zaměřeno, aby se děti naučily čelit těmto typům názorům a dokázaly si stát i za tím svým. Bylo určitě poučné :).

 

 

Rudolf II.

V úterý 30. ledna jsme se vydali po stopách Rudolfa II. Seznámili jsme se s jeho životem, panovnickými schopnostmi a s alchymisty a umělci, které si zval na svůj dvůr. Děti luštily šifry, kvízy, přiřazovaly správné odpovědi a učily se vybrat důležité informace. Shlédly také pověst o Golemovi, kterého si následně vymodelovaly. Na závěr projektu si vyrobily "elixír mládí", o který se snažil i Rudolf II.

Projekt Robot

V pátek 26. ledna nás čekal netradiční projekt - Robot. Děti se seznámily s českým slovem, jak vzniklo a kdo ho použil poprvé. Seznámily se s osobnostmi Josefa a Karla Čapka. Zjišťovaly, co znamenají slova jako např. kyborg nebo android. V průběhu projektu si procvičovaly informatické myšlení, matematiku ale i český jazyk. Nemohlo chybět ani programování samotných robotů, kdy děti měly možnost 3 prostředí, kde mohly programovat. Hledaly poklad na farmářské mapě, lovily ryby pomocí kostky v přístavu nebo ve městě měly odvézt dopisy nebo nakoupit v obchodě. K programování využily tablet nebo samotného blue-bota. Na závěr dne jsme pracovali se souřadnicemi. Děti si celý den moc užily a určitě jsme nevyužili roboty naposledy :).

 

 

 

Area D

Ve čtvrtek 11. 1. celá škola vyrazila na sportovní dopoledne do Area D v Plzni Doudlevcích. Pro děti byly připraveny tři sportoviště, kde se všichni v průběhu dopoledne vystřídali. Zahráli si florbal a volejbal, na stanovišti nazvaném ninja-kids si užili opičí dráhu, přeskoky a zdolávání překážek pod vedením zkušených lektorů. Po svačině je čekala volná zábava na prolézačkách, skluzavkách a řádění na trampolínách. 

Děti si užily krásné sportovní dopoledne!
 

 

Bruslení (8.ledna)

Dnes si 4. třída užila netradiční hodinu tělesné výchovy na zimním kluzišti, které "vyrostlo" ve sport Škoda parku. Některé z dětí stály na bruslích poprvé nebo podruhé v životě a všem to šlo moc dobře. Užili jsme si volnou jízdu, slalom, společnou jízdu v hadovi, ale i střelbu na brány. Pro všechny to byl velký zážitek a zpestření výuky tímto zimním sportem.

paní učitelka Renáta Březinová

 

 

✨Přejeme vše nejlepší do nového roku 2024, hodně zdraví, klidu a pohody. ✨

paní učitelka Verča a paní asistentka Magda

 

Vánoční projekt

Poslední školní den roku 2023 jsme s dětmi strávili vánočně. Na úvod děti zhlédly video o narození Ježíška a poté se rozdělily do skupin. Ve skupinách si společně příběh připomněly, tvořily plakát, luštily šifry, hádanky, procházely bludištěm nebo si také netradičně vybarvily vánoční stromeček podle návodu. Při běhacím tvoření vět se provětraly na chodbě, hledaly správné dvojice sněhových vloček, vyzkoušely si kvízy na tabletech nebo například tvořily živé obrazy. Celý projekt dětem rychle utekl a nejvíce se těšily na závěrečné předávání dárků u stromečku 🎄.

 

Hurá na Hrad!

Ve čtvrtek 14. prosince si žáci čtvrté a páté třídy užili projektový den od společnosti Besedárium. Přenesli se do raných dějin a prostřednictvím zajímavých úkolů, hádanek a her si prošli nejvýznamnějšími momenty při stavbě Pražského hradu. Od první náboženské stavby, kterou postavil kníže Bořivoj I., až po obelisk od Plečnika na nádvoří, který tam stojí dodnes. Dozvěděli se, co je pahorek Žiži nebo například kde bydlel Rudolf II. Sami se stali staviteli a mohli si tak vyzkoušet, jak probíhala stavba Hradu za vlády jednotlivých panovníků. V průběhu bylo ale také zapotřebí najít 7 klíčů, které odemknou Svatováclavský poklad. Podařilo se! 👑 :) Program si žáci moc užili, pracovali s nadšením a věděli mnoho informací. Bylo to opravdu moc pěkné!

 

Vánoční dílna

V sobotu 9.12. se u nás ve škole konala Vánoční dílna. Sešli jsme se spolu s dětmi a s rodiči a každý si mohl vyrobit nějakou vánoční dekoraci. Nabídka byla pestrá, děti si mohly vyrobit zápich do květináče, hvězdu z vlny, dekoraci z kávy a přírodnin, sněhuláka z vatových tamponků nebo visacího andělíčka. O pohoštění se postarali někteří rodiče, za což moc děkujeme. Celá akce se povedla a všichni si domů odnesli povedené výrobky.

 

 

Polanova síň

Na závěr týdne jsme spolu se třetí a pátou třídou vyrazili do Polanovy síně na divadelní představení Vánoce v anglicky mluvících zemích. Děti se dozvěděly, v jakých státech kdo naděluje dětem dárky, komu leží kančí hlava na stole, kde si dávají vánoční puding nebo kde vzal Santa svůj červený oblek. Představení bylo doprovázeno anglickými vánočními písněmi a několik dětí mělo štěstí a mohly se do přestavení zapojit.

 

Spaní ve škole

Ve středu 6. prosince se děti už nemohly dočkat, čekala nás "přespávačka ve škole". V pět hodin jsme se společně vydali před školu, kde v areálu byla pro děti nachystaná Podzimní stezka ve sněhu, tedy 15 úkolů, které měly děti splnit. Na závěr si každý tým mohl postavit malého sněhuláka. Po úspěšném absolvování stezky dětem vyhládlo, a tak se s chutí pustily do pizzy. Po posilnění si děti našly odměnu za splnění stezky a nastal volný program. Poté už nás čekal závěr večera - návštěva třídního kina, kde se promítal vánoční film - Vánoční kronika. Už teď se děti těší na další přespávání! :).

 

 

Animánie

V pondělí 4. prosince jsme zahájili týden reklamou. Do školy dorazila Animánie! Děti se na program těšily, samy si ho také zvolily. Nejprve je lektoři uvedli do světa reklamy, zhlédli společně několik reklam a pojmenovali reklamní prostředky. Poté si v jednotlivých reklamních týmech děti rozdělily role a pustily se do práce. Cílem bylo vymyslet animovanou reklamu na běžnou věc a umět na ni nalákat pomocí sloganu. Už teď se těšíme na výsledek.

 

 

Vánoční jarmark

Poslední listopadový den se před naší školou konal již tradiční Vánoční jarmark. V průběhu listopadu všechny třídy s paní učitelkami, vychovatelkami a asistentkami vyráběly různé výrobky. Ke koupi byly vánoční dekorace, ozdoby, svícny, věnce, perníčky, cukroví a mnoho dalšího. A kdo měl chuť, mohl se zahřát teplým nápojem. Celého prodeje se účastnili žáci 5. třídy a někteří žáci 4. třídy. Po celou dobu panovala vánoční atmosféra a dobrá nálada :). Moc všem děkujeme za účast a za příspěvky. Výtěžek bude věnován Hospici svatého Lazara v Plzni. Děkujeme.

 

Sněhurka

V pátek 24. listopadu se celá škola vydala do Nového divadla na divadelní představení Sněhurka. Děti si tak připomněly příběh bratří Grimmů a to v baletním podání. Čekal na ně příběh krásné dívky, nenávistné královny, myslivce s dobrým srdcem, milujícího prince a sedmi trpaslíků. Zpestřením bylo, že 2 z trpaslíků hrála děvčata z naší školy :). Příběh byl moc povedený a myslím, že si děti užily i jeho netradiční baletní zpracování.

 

Anglický projekt

Na čtvrtek 23. 11. byl naplánován celodenní anglický projekt. Vycházel z knížky The Smartest Giant in Town, kterou napsala Julia Donaldson. Při čtení příběhu o obru Georgovi, který byl nejdříve nejotrhanější, pak nejelegantnější a nakonec nejmilejší ve městě, si děti rozšířily slovní zásobu o spoustu nových slovíček a frází. Zároveň se naučily několik minulých tvarů nepravidelných sloves, což se jim v budoucnu bude velmi hodit. Při projektu všichni výborně pracovali a zvládli jak skupinovou práci, tak samostatnou práci na různých pracovních listech. Celé dopoledne velmi rychle uteklo a už teď se těšíme na další anglický projekt v druhém pololetí.

pí uč. Hanka

 

 Netolismus - beseda

Poslední říjnový den nás ve třídě navštívila paní policistka. Připravila si besedu na téma netolismus. Děti se dozvěděly, že tento pojem značí závislost na "virtuálních drogách" jako jsou například sociální sítě, chaty, počítačové hry, ale i přehnané užívání samotných zařízení jako jsou mobilní telefony, tablety a počítače. Povídaly si o tématech jako je kyberšikana a kybergrooming a v návaznosti na to zhlédly krátká videa natočena na základě skutečných událostí. Beseda byla pro děti velmi přínosná a celou dobu s napětím poslouchaly.

 

Harry Potter

V úterý a ve středu se naše třída přesunula do Školy čar a kouzel v Bradavicích. Nejprve jsme se seznámili s osobou H. Pottera, jeho kamarády a učiteli z Bradavic. Poté nás vlak zavezl do samotných Bradavic a mohlo dojít na slavnostní rozřazení pomocí Moudrého klobouku, děti si vyplnily své studijní průkazky a rozdělily se do skupin. Během dvou dnů plnily předměty jako Jasnovidectví, Magie s čísly, Astronomie, Bylinkářství, Lektvary, Kouzla, Dovednosti s koštětem a Runy. Každý z předmětů prověřil jejich (nejen) kouzelnické dovednosti a znalosti a na závěr je čekaly zkoušky - NKÚ (Náležitá kouzelnická úroveň). Vzhledem k dvoudenní pilné práci všichni zkoušky splnili, a tak jim mohl profesor Brumbál předat závěrečné ocenění v podobě diplomu a drobné sladkosti. Děti si projekt moc užily! :)

Po ukončení 1. ročníku v Bradavicích nás čeká halloweenská odpolední oslava. Děti si poctivě chystaly pro rodiče hudební a básnické vystoupení, a tak se těší, až jim ho předvedou. 

  

Projekt Vesmír

V pondělí jsme s dětmi měli celý den projekt na téma Vesmír - Sluneční soustava. Po zhlédnutí videa se děti rozdělily do skupinek a vylosovaly si téma, na které první část dopoledne pracovaly. Vyhledávaly informace v knížkách nebo na internetu a společně pak vytvořily plakát. Po představení plakátů si každý vytvořil svou vesmírnou knížku a vrhli jsme se na vesmírné počítání, kdy se děti dozvěděly další informace o Sluneční soustavě. V návaznosti na projekt budeme na pracovních činnostech vyrábět dalekohled se souhvězdím a děti mají k dispozici po celý týden knihy nebo hry na procvičování.

 Hry bez hranic

V sobotu 7. října nás čekala první letošní dílna - a to v duchu televizního pořadu Hry bez hranic. Sobotní dopoledne bylo zaměřené na teambuildingové a seznamovací aktivity na stanovištích. Rodiče s dětmi byli rozděleni do šesti týmů a hry mohly začít. Na stanovištích si mohly týmy vyzkoušet spolupráci, přesnost, obratnost, trpělivost (a další) a to vše zábavnou formou. Připraveny byly také 2 bonusové aktivity - lentilkový tip a počítání zvířat a rostlin na naší chodbě. Na závěr proběhlo vyhlášení. Věříme, že si rodiče i děti užili dopoledne tak jako my.

Den zvířat

Ve středu 4.10. byl celosvětový Den zvířat. K této příležitosti jsme měli ve třídách projekt Domácí mazlíčci. Děti si mohly přinést svého mazlíčka, plyšáka fotku a nebo nám o něm jen povyprávět. Po prohlídce další mazlíčků v jiných třídách nás čekal projekt. Děti pracovaly na plakátu, luštily osmisměrku, četly v knihách a hledaly odpovědi, hrály zvířecí pantomimu a nebo skládaly zvířata z různých tvarů. Na závěr dne proběhla prezentace plakátů a závěrečný kvíz ve družstvech. Celý den si děti užily a měly radost, že mohly o svém domácím mazlíčkovi povídat.

Cesta do pravěku Plzeňského kraje

V pátek 22. září jsme se vydali poprvé do Západočeského muzea. Zajímavou formou byla dětem představena historie pravěku, která byla doplněna o expozici nálezů z doby kamenné, bronzové a železné. Děti se dozvěděly několik zajímavých informací, které využijí v hodinách vlastivědy. Zároveň si mohly prohlédnout mapy, kde bylo znázorněno, kde se dříve lidé usidlovali nebo např. videa, jak se dříve štípaly různé nástroje. Největší zážitkem bylo mletí obilí na zrnotěrce (stejně jako v pravěku :)..). Program bylo moc pěkný a děti měly možnost vidět pravěké nástroje "naživo".

 

Hvězdárna Plzeň

Dnes jsme v rámci hodin přírodovědy vyrazili na první akci tohoto školního roku. Navštívili jsme Hvězdárnu Plzeň - program Sluneční soustava. Děti se dozvěděly spoustu nových a hlavně zajímavých informací. Pan lektor vysvětlil, jaký je rozdíl mezi hvězdárnou a planetáriem, na modelu (tellurium) názorně ukázal, jaký je vztah mezi pohyby Země - Měsíc - Slunce. Poté si děti vyslechly informace o jednotlivých planetách Sluneční soustavy, jaká máme další tělesa a nebo co vše skrývá meziplanetární hmota. Seznámily se s jednotlivými fázemi Měsíce a nebo například, jakou sluneční aktivitu vykonává Slunce. Nejvíce, na co se těšily, bylo však pozorování slunečních erupcích na Slunci pomocí hvězdářského dalekohledu. Bohužel díky zatažené obloze jsme toho moc neviděli. I přesto se dětem návštěva velice líbila!

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Vysvědčení

Hotovo, školní rok 2022/2023 úspěšně zakončen! Přeji všem krásné a zasloužené prázdniny a těším se na viděnou v září!

 

paní učitelka Verča

Fit stezka Doubravka

Poslední akcí toho školního roku byl výlet na Doubravku, kde si děti na různých strojích mohly zacvičit. Prošli jsme celou stezku, Špitálský les a poté jsme si udělali odpočinkové chvíle na louce. Děti si využily různé prolézačky, trampolíny a louku ke sportování. 

 

Černošín - třídírna odpadu

Ve středu se 2. - 5. třída vydaly do společnosti EKODEPON do Černošína. Firma se zabývá ekologickou likvidací odpadů. Byla pro nás připravena zajímavá exkurze, která probíhala nejprve ve školicím centru, kde si děti zopakovaly teoretické informace o třídění odpadů a fungování provozu firmy. Následně navštívily samotné třídící centrum a viděly cestu odpadků od přívozu až po vytřídění. Podívali jsme se i na jednotlivé boxy, kde byly uložené vytříděné odpadky. Nejzáživnější byl jednoznačně box na kompost. Na závěr jsme se všichni zvážili na váze, na které se váží kamiony s odpadem a na displeji se objevilo 1560 kg.

 

Bojovka na statku

Úterý 27.6.2023 bylo ve znamení hospodářských zvířat. Navštívili jsme statek v Újezdě. Děti viděly kozy, králíky, slepice nebo například koně, na kterém se mohli zájemci svézt. A to byl velký zážitek. Dozvěděly se, jaké stroje pracují na poli a jak jednotlivé práce postupně probíhají. Za odměnu jsme navštívili občerstvení U Lísy, kde si mohly dát nějaké drobné "ňaminy". Po posilnění na děti čekala bojovka, která byla zaměřena na zvířata na statku. Celý den si děti moc užily :).

 

Škola v přírodě

Předposlední týden jsme opět vyrazili na školu v přírodě. Tentokrát jsme opět jeli do Plas. Dopolední program byl zaměřený na téma Pravěk. Děti se staly archeology, stavěly pravěké obydlí nebo zkoušely zapojit různé smysly. Celý projekt byl provázán výrobou lapbooku - "interaktivní desky". Postupně si děti lepily informace, které se dozvěděly. Například jsme se seznámili s obdobími - doba kamenná, doba bronzová, doba železná. Děti vyhledávaly informace z učebnici a ty následně zapisovaly. Na závěr projektu se staly šperkaři, lovci nebo bojovníky. Věřím, že si děti odnesly několik nových informací a projekt si užily.

Odpolední program byl věnovaný stroji času. Děti cestovaly v různých obdobích a řešily úkoly a výzvy. Některé byly v lese, jiné v areálu. Nechyběla ani tradiční koblížková párty, raut nebo diskotéka. 

Celá škola v přírodě se moc vydařila a vyšlo nám skvělé letní počasí.

 

Dopravní hřiště

Dne 8.6. jsme se konečně dočkali praktické části na dopravním hřišti v Plzni. Děti už na konci dubna absolvovaly teoretickou část, a tak si nabyté vědomosti dnes mohly vyzkoušet v praxi. Vyzkoušely si roli chodce a cyklisty v dopravním provozu. Užily si tak mnoho zábavy a zároveň si procvičily to, jak se v provozu chovat, co dělat za určitých okolností a jaká pravidla je třeba dodržovat. Všem se na dopravním hřišti moc líbilo.  

     

 

Divadlo Ondřej

Dne 7. června navštívily děti z první, druhé a třetí třídy divadelní představení Divadla Ondřej.  Děti ho dobře znají a je mezi nimi velmi oblíbené. Tentokrát si pro nás připravilo představení o Pipi dlouhé punčoše. Samozřejmě opět v česko-anglické verzi. Děti si tedy nejenom užívaly zábavný program, ale naučily se nová slovíčka a trénovaly ouška při poslechu. Příběh od švédské autorky Astrid Lindgrenové je sám o sobě poutavý, ale divadlo Ondřej dokázalo navíc ještě všechny vtáhnout přímo do děje. Zpívalo se, tančilo a juchalo. Někdo si dokonce v příběhu sám zahrál. Např. v roli kamarádů Tomyho a Aniky, kteří se snažili Pipi přesvědčit, aby s nimi chodila do školy. Samozřejmě na scéně nechyběl ani opičák Mr. Nilsson nebo kůň Alfréd. Divadlo se moc líbilo a nyní nezbývá nic jiného, než se zase těšit na shledání s herci třeba v příštím školním roce.

         

 

RAKO Chlumčany

Ve čtvrtek na Den dětí jsme se vydali do Chlumčan na exkurzi do podniku RAKO Chlumčany, kde se vyrábí podlahové dlaždice. Prošli jsme si areálem a mohli jsme pozorovat celý proces výroby dlaždice. Děti také mohly vidět automatický vysokozdvižný vozík, který je naprogramován, aby zvládal práci bez obsluhy. Největším zážitkem však bylo sbírání kamenů a jízda vlakem :). Celkově to byla pro děti zajímavá zkušenost.

       

Jarní slavnost

Ve středu 24. 5. nastal dlouho očekávaný den - Jarní slavnost. Všechny třídy již několik týdnů poctivě nacvičují svá čísla, vyrábí kulisy a pracují na svých kostýmech. Vystoupení byla různorodá. Mohli jste zhlédnout několik tanečních vystoupení, zpěv či dramatizaci příběhu ať už v českém nebo anglickém jazyce. Jako každý rok nechybělo ani závěrečné vystoupení celé školy, tentokrát to byla sborová píseň Together. Po slavnosti následovalo občerstvení a společné hry na stanovištích. Děti si vyzkoušely sportovní aktivity i hry na postřeh a šikovnost. Kdo chtěl, mohl si také nechat něco namalovat na obličej.

Děkujeme všem rodičům za občerstvení a pomoc při přípravě na slavnost. Celá akce se vydařila a počasí nám nakonec přálo. Jsme rády, že máme tak šikovné děti, které se do nácviku vystoupení pustily s nadšením. 

      

 

 

Čistírna odpadních vod

Ve středu 17. 5. 2023 jsme společně s 5. třídou navštívili Čistírnu odpadních vod v Plzni. Na úvod děti zhlédly video, které nás teoreticky seznámilo s tím, jak se dostane čistá voda do našich domácností. Poté jsme se vydali na samotnou prohlídku areálu. Prošli jsme si všechny části a provozy a viděli na vlastní oči, jak se voda čistí. Ne vždy to všude příjemně vonělo:), ale i přesto byla exkurze velice zajímavá.

       

 

Dopravní hřiště - teorie

Dnes dopoledne děti 2. a 3. třídy navštívily centrum Radovánek, kde pro ně byla připravena teoretická část dopravní výchovy. Dozvěděly se o tom, jak bezpečně dojít do školy, jak se správně pohybovat po stezce pro chodce a po cyklostezce, jak se chovat v hromadné dopravě, jak se označit, aby byly vidět za snížené viditelnosti a mnoho dalšího. Přednáška byla doplněna o zajímavé úkoly a činnosti, které děti moc bavily. Všichni už se těší, až si budou moci vše vyzkoušet v praxi na dopravním hřišti. 

 

      

 

Velikonoční projekt

Poslední školní den před Velikonocemi jsme ve třídě měli Velikonoční projekt. Ráno jsme zahájili povídáním o velikonočních tradicích, co patří k tomuto období a poté děti povídaly, jak tráví Velikonoce oni. Pak už se děti vrhly na jednotlivé úkoly. Nejprve vyplnily a zkompletovaly velikonočního zajíčka, kde si procvičily slovní druhy, vyjmenovaná slova a např. počítání do 1000. Poté mohly vyrazit na chodbu, kde pro ně bylo připraveno hledání správných zajíčků a získání tajenky. Další část projektového dne byla herní. Děti mohly využít různé velikonoční hry - dobble, skládání příkladů, aktivity na počítači, skákací blechy..a další. Zlatým hřebem dne, byly velikonoční aktivity pomocí QR kódů a tabletů. Na závěr dne si děti vyluštily vzkaz v morseovce, který je zavedl k pokladu. Věřím, že si všichni den užili :).

 

         

 

Velikonoční dílna

V sobotu 1. dubna se někteří žáci, rodiče a učitelé sešli ve škole na tradiční velikonoční dílně. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde si mohli vyrobit jarní a velikonoční dekorace, nazdobit vajíčko nebo například vyrobit pohyblivého zajíčka. Výrobky se moc povedly a věříme, že si všichni dílnu užili.

      

 

Velikonoční jarmark

Ve středu 29. 3. v odpoledních hodinách proběhl na pozemku školy Velikonoční jarmark. Na prodej bylo mnoho výrobků, na kterých se podíleli žáci naší mateřské a základní školy a paní učitelky. Nechybělo ani malé občerstvení vlastní výroby a již tradiční horké kakao. Výtěžek z této akce 19 842 Kč bude věnován Domovu sv. Zdislavy na podporu matek s dětmi v tísni.

Protože se žáci 5. ročníku osvědčili jako skvělí obchodníci, zhostili se i tentokrát této funkce, a my jim tímto velice děkujeme za pomoc. 

 

      

 

 

Františkánský klášter

Ve čtvrtek 23. března jsme vyrazili poprvé do Františkánského kláštera na program Složte si příběh města Plzně. Program byl zaměřený na život středověké Plzně. V první části se děti seznámily s příběhem vzniku Plzně a jejího postupného budování prostřednictvím skládacího dřevěného modelu. Ve druhé části jsme se vydali prozkoumat zbytek kláštera - viděli jsme knihovnu, mnoho zachráněných soch nebo například klenotnici. I přestože nám byla trochu zima:), program byl zajímavý a dozvěděli jsme se některé zajímavosti o Plzni.

      

 

Šachový turnaj

Není nic krásnějšího, než když se do ticha sálu s dvě stě lidmi ozývá jen něžné klapání po šachovnici. Žáci naší školy (2.tř.:Marochko Roman, 3. tř.:Senjuk Filip, Mrkvička Filip, Thurn Matyáš, 4. tř.: Moser Maxmilián) se totiž 9. března zúčastnili Okresního přeboru v šachu 2023. Byl to turnaj 4členných družstev s maximálně dvěma náhradníky. Naši kluci byli moc šikovní a tuto deskovou hru si náležitě užívali. Skončili desátí z dvanácti, což je napoprvé parádní výsledek. Radost z této hry králů byla všudypřítomná a všechna družstva si také odnesla pěkné ceny. Děkujeme také za organizaci panu Mrkvičkovi.

Magdalena Ledvinková

      

 

 

Bezpečnostní den

V úterý 7. 3. se konal celoškolní projekt zaměřený na práci složek IZS - Bezpečnostní den. Ráno se žáci sešli v družině, kam přišli zástupci základních složek IZS. Díky nim a jejich hádankám tak žáci odhalili téma projektu. Následně se pomocí jednoduché hry rozdělili do sedmi týmů. Pak už jednotlivé týmy dostaly rozpis a hledaly svá stanoviště. Postupně týmy navštívily 7 stanovišť. Od hasičů se žáci dozvěděli, jak se pracuje v dýchacím přístroji a jak se mají zachovat při požáru. Dále si připomněli jednotlivá telefonní čísla na základní složky IZS a vyzkoušeli si, co obnáší telefonát na tísňovou linku. Objevili také spoustu nebezpečných situací v tzv. Domečku rizik. Od zdravotníku se žáci dozvěděli o resuscitaci, o přístrojích AED a prohlédli si vybavení záchranářů. Od policistů se dozvěděli o bezpečnosti kolem sebe a otiscích prstů, které si mohli vyzkoušet. Poslední stanoviště hasičů bylo venku, kde si žáci naší školy mohli „prolézt" zásahové vozidlo hasičů. Prohlédnout si jejich techniku a vyzkoušet si některou výstroj. Celý projekt byl zakončen společným hodnocením. Projekt byl velmi vydařený a doufáme, že se děti něco nového naučily. :-)

      

 

Techmania Science Center

Ve čtvrtek 2. března jsme navštívili Techmanii - program Na tělo. Děti se už celý týden těšily a opravdu měly na co. Na vlastní kůži si vyzkoušely své smysly a dovednosti a vše mohly porovnat se zvířaty. Po zdolání všech úkolů jsme zúčastnili show s tekutým dusíkem a nebo jsme viděli ohnivé tornádo. Poté jsme se vydali do ostatních expozic (inženýrská, vodní svět, hraní ve filmu a uvádění zpráv...) a děti si celé dopoledne náramně užily :).

   

   

Masopust

Poslední únorový den jsme si s dětmi povídali o tradici Masopustu. Děti se dozvěděly, kdy začíná, co obnáší a jaké jsou jiné tradice s ním spojené. A to vše za pomocí úkolů, luštění a kvízů. Vyvrcholením Masopustu je průvod masek/karneval, který se na závěr dne konal v družině.

      

 

Plzeňská stopovačka

Protože se nám již umoudřilo počasí, tak jsme ve středu 22. 2. v rámci povídání o našem regionu vyrazili do centra města. Na úvod nemohla chybět návštěva radnice, kde je moc hezký papírový model města. Poté jsme vyrazili do infocentra, kde jsme si vzali hrací karty a mohli jsme se vypravit na stopovačku městem. Karta obsahuje 20 úkolů, při kterých se děti seznámily s mnoha významnými a zajímavými místy v historickém centru Plzně. Důležité bylo se pečlivě rozhlížet kolem sebe a všímat si i menších detailů, kterých si při běžné procházce po městě nevšimneme. Počasí nám vyšlo krásně, dětem se stopovačka moc líbila a za odměnu si mohly na závěr pohrát na hřišti.

 

    

Tonda Obal

Ve středu 1. 2. byl pro žáky naší školy připraven program Tonda Obal na cestách. Program byl zaměřen na ekologii a s ní spojené třídění odpadu. Žáci se dozvěděli, proč je důležité odpad třídit a čeho lze dosáhnout, když ho bude třídit každý z nás. Povídali jsme si také o tom, jak je možné v dnešní době odpad recyklovat a co z něj může následně vzniknout. Program byl doplněn videi a hrou s praktickým tříděním.

      

 

 

Vysvědčení

Poslední lednový den byl speciální, a proto se ho děti nemohly dočkat. Celé pololetí usilovně pracovaly, a tak se už těšily, až dostanou vysvědčení. Celý den byl takový volnější, hráli jsme různé hry a celkově to bylo takové komorné:). Poslední hodinu jsme si shrnuli celé pololetí, děti řekly své dojmy a předali jsme si nejen vysvědčení, ale i slovní hodnocení. Moc bych děti chtěla pochválit za práci v průběhu celého pololetí.

paní učitelka Verča

 

      

Cesta do Indie

V pátek 20. 1. nám paní Ivana Hesová z Prahy přišla vyprávět o Indii. Po zeměpisném úvodu jsme viděli vlajku Indie, poznali hlavní město, řeky Indus a Gangu. Zajímavé bylo povídání o zvířatech, např. slonech, opicích a kravách, které jsou v Indii posvátné. Vím, že do Indie musíme letět mnoho hodin letadlem a seznámili jsme se s několika indickými výrazy. Na závěr jsme si společně zatančili a celkově byla beseda zajímavá a poučná.

      

 

Projekt - Vyjmenovaná slova

 

Ve čtvrtek 12.1. děti čekal projektový den zaměřený na procvičování vyjmenovaných slov. Po rozdělení do skupin se děti vrhly na jednotlivá stanoviště. Procvičily si vyjmenovaná slova po B, L, M pomocí různých (nejen interaktivních) her, šifer, hádanek a jiných aktivit. Po práci na stanovištích děti čekal kvíz, skládání a další zábavné aktivity ve družstvech. Děti si celý den užily a nejvíce je bavil kvíz se zvukovými efekty:).

 

      

 

Vánoční projekt 

Poslední školní den v roce 2022 byl věnovaný vánočním oslavám. Děti se celý den těšily, až si předají dárky, které si přinesly. Během dopoledne pro děti byly nachystané vánoční úkoly. Ty byly pestré a každý si mohl pracovat dle svého tempa. Na závěr projektu byla pro připravena bojovka na chodbě a společné hry. Nechyběly ani interaktivní úkoly, které děti hodně bavily. Poslední hodinu nastalo očekávané předávání dárků a zhodnocení dosavadního školního roku. Myslím, že si děti celý den moc užily.

 

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a pohodový vstup do nového roku 2023.

paní učitelka Verča a paní asistentka Magda

      

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Moje cesta na svět

V úterý se děti zúčastnily besedy, která jim citlivě měla přiblížit, jak vzniká lidský život, jak vypadá vývoj miminka a na závěr, jak probíhá "cesta na svět". Interaktivní a zábavnou formou paní lektorka pomohla dětem pochopit, jak vše probíhá. Děti se mohly na modelech vývoje miminka dozvědět, co v kterém měsíci probíhá, kdy začínáme slyšet, kdy nám rostou vlasy..apod. Celkově byla beseda poučná.

      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Doubravecký klub

V pondělí 12. prosince jsme poprvé s dětmi navštívili Doubravecký klub, který pořádá různé akce. My jsme si vybrali vánoční vyrábění. Děti si mohly nazdobit perníček nebo vyrobit vánoční dekoraci. Protože jsme měli chvilku čas, mohly si děti pohrát i ve sněhu. Tvoření bylo moc pěkné.

      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nocování ve škole 

Ve středu 7. prosince nastal dlouho očekávaný den – nocování ve škole! Děti se už nemohly dočkat, až se bude ve škole spát. Po vyzvednutí v družině na děti čekala nachystaná venkovní „bojovka“, při které bylo zapotřebí použít baterku. Všechny dvojice ji úspěšně vyluštily, a tak jsme se mohly vydat na procházku k vánočnímu stromku. Po návratu do školy už na nás čekala objednaná pizza, do které se děti s chutí pustily. Poté nastala volná zábava, kterou někteří využili na hry s tabletem (3D omalovánky) a jiní si zahráli deskové hry. Pak už nás čekal film Sám doma 2 a hurá spát. Myslím, že všichni si nocování ve škole užili a už teď se těší na další :).

   

       

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MIKULÁŠ

V pondělí 5. prosince jsme si ve třídě udělali projekt zaměřený na osobu Mikuláše. Děti se seznámily s historií osobnosti a s jeho příběhem. Dozvěděly se, proč chodí o den dříve a celkově význam oslav. Na závěr projektu se zamyslely nad tím, jaké jsou jejich hříchy a jaké mají naopak kladné přednosti. Všechny záporné vlastnosti hodily do pytle a doufáme, že si čert pytle odnesl.

      

 

VÁNOČNÍ JARMARK

Poslední listopadový den byl na programu Vánoční jarmark, který je tento rok u nás novinkou. Děti pečlivě vyráběly výrobky, které se následně na jarmarku nabízely. Na výběr byla velká škála od dekorací do domácnosti, na stromeček až po vánoční cukroví. Vládla vánoční atmosféra, pouštěly se vánoční písničky a stany byly vyzdobené pomocí světýlek. Žáci pátých tříd se skvěle zhostili prodeje. Děkujeme všem, kteří si nějakou drobnost zakoupili a přispěli tak na Hospic svatého Lazara v Plzni.

      

 

DEPO - Lovci znaků

Ve čtvrtek 24. listopadu jsme navštívili letos poprvé interaktivní výstavy v DEPU. Výstava byla zaměřena na písmo a jeho vývoj. Na začátku dostal každý kartičku a bylo zapotřebí posbírat všechny znaky, aby mohla být vyluštěna šifra. Lov mohl začít! Na několika stanovištích si děti vyzkoušely psát klínovým písmem, napsat větu na velké klávesnici, porazit světelnou šibenici, zahrát si písmenkový fotbálek nebo například vyčistit město od reklam a jiných nápisů. Celá výstava byla skvělá a všichni jsme si ji moc užili!

 

paní učitelka Verča 

   

 

   

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

GATE Three Little Pigs

V pondělí 14.11. proběhl letošní první celodenní projekt GATE (Gifted and Talented Education) pro 2. a 3.třídu. Téma bylo tentokrát tajné. Chtěli jsme totiž mimo jiné předejít desinformacím a stereotypům a již předem odsoudit vlka za to, že sežral tři prasátka. Co když bylo totiž vše jinak… Během projektu jsme zjišťovali jakých chyb se vlk dopustil, když šel k domečku prasátek po větru a ještě se sluncem v zádech. Zkoušeli jsme totiž různé tvary stínů během dne (s baterkou v kuchyňce), orientaci v přírodě pomocí určení světových stran (kompas, mraveniště, pařezy, lišejníky atd). Při stavbě každého domečku nechyběl logicko-matematický nebo zručnostní úkol (sirkové hlavolamy). Zkoušeli jsme kapacitu plic vlka a člověka a vyrobili si foukacího vlka, se kterým jsme uskutečnili sérii pokusů. Při stavbě cihlového domečku jsme řešili obvody staveb, podlahovou plochu a výšku. A na závěr jsme si pověděli, že skutečný příběh vlka mohl být úplně jiný. Že je třeba si vyslechnout všechny strany a udělat si vlastní závěry. A ne ty, co nám servírují novináři či internet (mediální výchova). Kniha o opravdovém příběhu o třech prasátkách nyní koluje mezi dětmi. Určitě si ji přečtěte :)

 

paní učitelka Katka

      

    

Divadélko Ondřej

Dne 10. listopadu měly děti z 1., 2. a 3. třídy ve škole úžasné zpestření v podobě představení divadla Ondřej, které si pro ně připravilo netradičně pojatou pohádku „O líném Honzovi“, který se stal králem.  Divadlo bylo hrané i v anglickém jazyce a děti vtáhlo do děje a to doslova, protože se několik malých diváků proměnilo v herce. Zahráli si např. samotného Honzu, princeznu, krále, dědečka, panímámu Škubánkovou nebo draka. Ani ostatním to nemuselo být líto, protože si všichni zazpívali, zatančili a nějak se zapojili. Žáci byli aktivní a také šikovní, takže jsme se nakonec moc pobavili a představení se jednoznačně líbilo. Velkým bonusem bylo procvičení porozumění v anglickém jazyce. Zajímavá diskuze se rozvinula např. u překladu českého slova buchty.

      

 

Divadlo Alfa - Zločin v říši pohádek

V pondělí 31.10. se naše třída letos poprvé vydala do divadla Alfa na moc pěkné představení Zločin v říši pohádek. Pohádkový dědeček musel povolat dvojici policistů z lidské říše, aby pátrala po tom, kdo v království pohádek krade všechny zlaté věci. Je to snad ježibaba? Jiřík? Nebo Zlatovláska? Nebudeme prozrazovat, jak to dopadlo, ale jak už to v pohádkách bývá, vše nakonec dobře dopadlo.

        

 

 

Halloween

Již tradičně, jako každý rok, byl u nás ve škole konec října ve znamení velkých oslav - a to halloweenských. Nejen v naší třídě se to hemžilo kostlivci, dýněmi, pavouky a dalšími příšerami. Celý den děti plnily halloweenské úkoly, řešily zapeklité slovní úlohy, luštily halloweenskou obří pyramidu, pracovaly s textem a nechyběla ani bojovka po škole. Na závěr děti mohly využít halloweenské hry na počítači, sudoku nebo si zahrát "děsivou pantomimu". Během dopoledne jsme s dětmi také připravili občerstvení na odpolední slavnost - a to v podobě upírských rakví. 

Odpoledne jsme zahájili vystoupením pro rodiče, které děti pečlivě trénovaly, a poté se všichni vydali na lampionový průvod. Po příchodu z průvodu si každý mohl opéct buřta a ochutnat různé dobroty, které připravily jednotlivé třídy. Celá akce se moc vydařila.

    
 
   
 

Děsné historky plzeňské

Dnes jsme se s dětmi letos poprvé vydali do Polanovy síně na divadelní představení Děsné historky plzeňské. Za hudebního doprovodu Jitky Kubištové a Milana B. Karpíška se děti dozvěděly, jak to bylo s plzeňským katem, jak je spojený s "andělíčkem" na náměstí nebo například kdo byla Bláznivá Bábina. Děti si zazpívaly písničky a největší zájem byl o to, kdo bude dělat stojan s textem :). Představení bylo "děsivě" zábavné.

      

 

Animánie

V pondělí 17. 10. naši třídu navštívili lektoři z programu Animánie. Vzhledem k tomu, že děti již program zažily, tak se už moc těšily. Tentokrát tématem „oživování“ byly Staré pověsti české. Společně si přečetli pověst O Libuši a poté ve skupinkách jednotlivé pověsti více rozebrali. Děti si společně vyzkoušely animaci u snímacího místa a tvorbu záběrů a pak se vrhly do práce. Jednotlivé skupiny začaly stříhat, tvořit a oživovat jednotlivé pověsti. Výsledek stojí opravdu za to, děti si program moc užily!

      

 

 

Podzimní dílna

V sobotu 15.10. se u nás ve škole konala podzimní dílna. Sešli jsme se spolu s dětmi a s rodiči a každý si mohl vyrobit nějakou podzimní dekoraci. Nabídka byla pestrá, děti si mohly vyrobit zápich do květináče, papírovou dýni, dekoraci ze šišek, podtácek s podzimní tematikou nebo například svícen. V průběhu celé akce bylo pro návštěvníky připraveno pohoštění. Celá akce se moc povedla a všichni si domů odnesli povedené výrobky.

      

Medová snídaně

Čtvrtek 6. října se nesl ve znamení medu, který všichni známe. Paní Alena Machová nás uvítala a probrala s námi i možnost alergie na med. Přinesla nám ukázku medu z lesa u zámku Kozel a my směli přivonět i ochutnat. Dozvěděli jsme se, že 1 lžička medu po ránu je pro naše zdraví velmi přínosná. Už nyní víme, co vše tento přírodní produkt umí.  Známe pojmy jako včelí úl, česno, propolis, odvíčkovací vidlička, troud. Moc se nám líbilo sahání na včelí vos a ukázka výroby svíčky z vosku. Upevnili jsme se v tom, že včely "nepěstujeme", ale chováme. Na závěr děti dostaly úkol vyhledat anglický a latinský název pro včelu, vosu, čmeláka a sršeň. Velkou zajímavostí bylo zjištění, že i slovo "dron" souvisí s včelami. Přednáška byla úžasná a děti bavila.

        

 

 

Beseda s paní policistkou

Dnes 23. 9. 2022 nás navštívila paní policistka Veronika a povídala si s dětmi o bezpečnosti v dopravě. Nejprve si vysvětlili, kdo všechno je účastníkem dopravy a jaká pravidla pro ně platí. Velké téma , které dětem bylo blízké, bylo cestování v MHD. Zopakovali si společně jak se správně chovat, ale i také jak předcházet krádeži našich věcí. Dalším blokem bylo povídání o cestování v autě, jaká bezpečnostní pravidla je třeba dodržovat. Například důležitost správného umístění hlavové opěrky, připoutání v autě nejen cestujících, ale i zvířat. Velice přínosné bylo shlédnutí videí s figurínou při nesprávném připoutání autosedačky či úplně bez ní. Zajímavostí bylo, kolik osob ze záchranný složek musí být u jedné dopravní nehody. Děti byly aktivní při otázkách nejen na téma chodec a po celou dobu besedy chtěly paní policistce vyprávět své zážitky a zkušenosti. Děti beseda moc bavila a nechtěly paní Veroniku pustit pryč :).

       

 

Parkour

Dnes 7. 9. 2022 jsme s dětmi vyrazili na ukázkovou hodinu lekce parkour do haly In motion academy.  Děti byly poučeny o bezpečnosti a poté lekce mohla začít. Vyzkoušely si různé skoky snožmo, na jedné noze, obkročmo, přeskakovaly různé překážky apod. Poté si vyzkoušely prolézt celou halu, aniž by se dotkly země. Pro některé to znamenalo překonat své limity a moc se jim to dařilo. Děti si to opravdu moc užily, celou dobu nadšeně přeskakovaly překážky a ručkovaly po všem možném. Myslím, že po dnešní lekci by do kroužku parkour chtěli chodit všichni:).

         

 

 

Zahájení školního roku

Ve čtvrtek 1. září jsme se opět sešli u nás ve škole. Letos je pro děti připravená tematická třída - DŽUNGLE PLNÁ POZNÁNÍ. Všechny děti přišly do školy natěšené, plné dojmů z prázdnin a nadšeni, že opět vidí své kamarády. První školní týden byl opravdu krátký, v pátek jsme si stihli projít důležité dokumenty, dopovídali zážitky z prázdnin a celkově si nastavovali pravidla, aby se nám ve třídě dobře pracovalo. 

Od dalšího týdne nás bude čekat opakování a můžeme letošní rok zahájit! Hurá za poznáváním a získáním nových vědomostí a zkušeností. Už se moc těším.

paní učitelka Verča

       

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vysvědčení

30. 6. se konečně naši školáčci dočkali! První hodinu se předávalo známkové vysvědčení, slovní hodnocení a mokré vysvědčení za plavecké úspěchy. Děti přišly natěšené a měly radost ze svých úspěchů - domů si odnely opravdu krásná vysvědčení. Přeji všem krásné prázdniny, plno hezkých zážitků a žádné úrazy :-)

Děkuji dětem za usilovnou píli, kterou v tomto školním roce věnovaly učení, a rodičům za bájenou spolupráci a podporu!

Katka Jungová

         

 

Sportovní dopoledne

29. 6. čekalo druháky a prvňáky dopoledne plné pohybových aktivit. Nejprve jsme prošli Fit stezku Doubravka, v rámci které si žáci mohli vzkoušet různé posilovací stroje. Pak jsme se zastavili na dřevěném hřišti v lese, kde si děti pohrály. Nakonec jsme po pohráli na sportovišti nad Špitálským lesem. Měli jsme s sebou míč a baseball a děti si vybraly aktivitu podle svéhogusta. Bylo to fajn dopoledne :-)

         

 

Prohlídka katedrály

28. 6. se druháci s prvňáky vypravili do centra na komentovanou prohlídku katedrály. V hodinovém programu nám paní průvodkyně vyprávěla o zajímavostech týkajících se stavby a jednotlivých částí katedrály. Vzala nás také do míst, kam se běžně návštěvník nedostane, jako je např. presbytář a kůr. Děti se zájmem výklad sledovaly a věřím, že si spoustu věcí i zapamatovaly. Po prohlídce jsme začli na zmrzlinu.

      

Škola v přírodě

20. 6.

Ráno jsme se sešli s dětmi před školou, nastoupili do autobusu a vyrazili vstříc novým dobrodružstvím. Letos budeme trávit školu v přírodě v Lubenci. Je to příjemná změna. Děti jsou spokojené s ubytováním, dopoledne si vybalily, naobědvaly se a pohrály si při poledním klidu. Odpoledne se druháčci seznámili se svojí animátorkou a pak už je čekaly úvodní hry, které je uvedly do příběhu spojeného s Římem a gladiátory. Poté se všichni vydali do lesa, aby prozkoumali okolní terén a pak už hráli různé hry v areálu. A zítra už se těšíme na nové společné zážitky.

            

21. 6.

Po snídani se druháci rozdělili do indiánských kmenů a projekt mohl začít. Nejprve jsme si vymysleli indiánská jména. Potom jsme si vyrobili čelenky a pustili se do plnění výzvy Devatera pírek. Za znalost přírody si členové kmene vysloužili odznak zeleného pírka. Venku jsme splnili výzvu "sběr", ve které měli nashromáždit daný počet kamínků, listů, květinu, měli jsme najít něco velkého, vzácného apod. Všichni indiáni v tuto výzvu splnili a vysloužili si tak odznak hnědého pírka. Po svačině jsme se vypravili do lesa. Z přírodnin jsme stavěli indiánský příbytek. Podstoupili jsme zkoušku z plazení, naučili se indiánskou říkanku a ulovili bizona. Po obědě si indiáni nakoupili v kiosku nějaké ňaminy a suvenýry. Odpoledne děti vyrazí do lesa, prověří si paměť při hře Mříže, vědomosti při hře Věštkyně a po svačině si zahrají hru Mise nálepka. Večer si vyzkouší spolupráci při hře Indiánská pošta.

      

22. 6.

Dnešní dopoledne indiáni opět plnili další výzvy. Náčelnice Juka prověřila jejich bystrost pomocí tabulky, z níž si měli malí bojovníci zapamatovat co nejvíce symbolů. Poté jsme zkoumali stopy a povídali si o tom, která zvířata jsou člověku nebezpečná. Po svačině jsme se vydali k blízkému rybníku. Ve dvojicích indiáni plnili výzvu "Důvěra". Jeden z dvojice měl zavázané oči, druhý ho musel navigovat vytyčenou trasou. Následoval lov na lišky. K tomu se nám hodilo posekané pole. Na závěr jsme vyráběli jednotlivé části totemu. Odpoledne si děti zahrají hru na rozvoj strategie a plánování Minecraft. Poté bude následovat maškarní párty s koblížkovým občerstvením. Večer půjdeme s udatnými dobrovolníky na bojovku do lesa.

          

Noční bojovka

Nakonec chuť vyzkoušet stezku odvahy měli všichni stateční indiáni, a tak jsme se těsně před setměním vydali po světýlkách do lesa. Čekalo nás tam několik zastavení, na kterých po nás pohádkové bytosti chtěli s něčím pomoci nebo pro nás měli úkoly. Členové našeho kmene se nebáli a všechno zdárně splnili.

          

23. 6.

Poslední projektové dopoledne jsme splnili poslední výzvu - "Moudrost", a dolepili si chybějící pírka na čelenku za zkoušky, jimiž jsme prošli. Zahráli jsme si hru živé obrazy na indiánské téma a pak už nás čekala stopovačka. Jednotlivé kmeny spolupracovaly na hledání a zodpovídání otázek v areálu tábora. Také indiáni měli sesbírat pírka s písmeny, ze kterých složili slovo. Všechna družstva se k cíli dopracovala, a tak všichni indiáni získali diplom. Před obědem jsme ještě měli čas zahrát si B-ball. Pískové hřiště k tomu bylo jako stvořené. Po obědě si zájemci nakoupili v kiosku a odpočívají při hrách a čtení.

Odpoledne děti čekají hry v areálu tábora, raut, diskotéka a závěrečný ohňostroj. Domů jistě všichni přijedou plní dojmů ;-)

         

 

GATE - The Three Billy Goats Gruff 

Náš poslední letošní GATE projekt se opět točil kolem pohádky. Tentokrát šlo o klasickou anglickou pohádku o třech kozlících a trolovi pod mostem. Hlavním tématem tak byla stavba mostů, jejich druhy, konstrukční prvky atd. Několik mostů jsme si vyzkoušeli sestavit, včetně obloukového mostu z 3D tisknutých kamenů. Uchvátily nás fotky nejkrásnějších mostů světa a samozřejmě nechyběly ani úlohy na potrápení hlavičky – trolí hádanky a logicko-matematické úlohy. Kdo si chtěl dát svačinu, musel nejdříve správně pojmenovat zvířata a to zejména samce a samice (ano, byla i ramlice) a poté si podojit kozu a získat tak předepsané množství mléka. Nechyběly ani pokusy, kde jsme učili trola plavat, či ho nechali nadnášet pomocí bublin. Nakonec jsme si vyzkoušeli kladku (tedy lépe řečeno, každý se nechal vyvézt vzhůru) a několik šachových úloh z prostředí koně. 

 

Jarní slavnost

26. 5. se konala tradiční Jarní slavnost. Jednotlivé třídy si připravily různá vystoupení, která se dohromady složila v pestrou škálu písní, tanců, dramatizací a dokonce i anglického muzikálu. Prvňáčci přitačili jako berušky a zahráli nám v angličtině scénku "u zvířecího pana doktora". Naše třída zahrála příběh o Machovi a Šebestové proložený anglickými písněmi. Třeťáci zdramatizovali bajky a zatančili choreografii k písni Don´t stop! Čtvrtá a pátá třída nacvičila anglický muzikál. Navíc obě třídy předvedly rytmizaci a taneček k vybraným písním.

Po programu následovalo korzování a konverzování zpříjemněné občerstvením, které rodiče nachystali. Moc děkujeme :-) Pro děti byla připravena centra aktivit - malování na obličej, hoverboard, slalom s florbalovými holemi, házení míčků na cíl apod. Celé odpoledne dopadlo moc pěkně a věřím, že rodiče i děti si z něj odnášejí hezké zážitky :-)

            

 

Animánie

2. 5. jsme si opět pozvali lektory ze společnosti Animánie. Program byl zaměřený na pochopení principu animace jako kouzla oživení pomocí pohybu. Tentokrát jsme zpracovávali téma "Cirkus". Toto prostředí plné šikovných atristů, roztomilých zvířat a kouzel hned děti inspirovalo k nápadům na vlastní zpracování. V přípravné fázi jednotlivé týmy vytvářely návrhy postav, učily se vytvářet ploškovou loutku a řešily scénář – příběh. Na základě principů ploškové animace děti oživovaly své postavy a vytvořily krátké animované etudy, jež společně vytvoří celek – filmový příběh vlastního třídního kouzelného Cirkusu. Druháci si animaci užili a těší se, až uvidí zpracovaný výsledek své snahy :-)

            

 

Divadlo Alfa

26. 4. jme se vydali za kulturou do divadla Alfa na představení Tři siláci na silnici. Pohádková komedie o tom, že síla není vše a že táhnout za jeden provaz se vyplatí, byla proložena písněmi a efekty. Kromě herců v ní hrály i loutky. Jelikož jsme seděli ve druhé řadě, mohli jsme si vše náležitě zblízka užít a pobavit se :-)

         

 

GATE 2. + 3. třída

21. 4. - Hansel and Gretel aneb Perníková chaloupka
Pro další aktivity pro nadané děti (Gifted And Talented Education) jsme si tentokrát vybrali pohádku O perníkové chaloupce. A jelikož 3 hodiny byly minule hrozně málo, dali jsem si tentokrát 5 hodinový maraton. Zahájili jsme porovnáváním verzí pohádek včetně verze první od bratří Grimmů. Neopomněli jsme vypočítat, jak stará pohádka je, a ujasnit si některé příbuzenské vztahy (přeci jen se tam ta macecha nějak vzala a kdo byl vlastně kdo, a co že je to ten zeť a má taky zeťku?). Na cestu do lesa jsme se museli vybavit svítícími kamínky. Ale ty byly jen za odměnu – vypočítání logicko-matematického úkolu a cesta tmavým tunelem do černé krabice, kde se svítící kamínky nacházely. V lese bylo třeba zorientovat se v tom, co je jedlé a co ne. Následovala tak menší ochutnávka plodů a hádání, o co šlo. Nejvíce děti překvapila medová datle :-) Když už jsme tedy byli v tom lese, rozhodli jsme se najít perníkovou chaloupku. Kde asi ta ježibaba bydlí? Nechyběla tak logická úloha. Nebydlí úplně vpravo, vedle ní je dům s červenou střechou a jako souseda má někoho, kdo vlastní ropuchu, ale ta ropucha určitě nebydlí s Jeníčkem… V chaloupce Mařenka předvedla svůj trik s ohněm a naše děti dostaly za úkol rozdělat oheň pod hladinou vody (v rámci poučení a prevence požárů jsme zapálili pár vlasů a látku – není nad výstražnou ukázku hořlavosti). Verze dětí neobsahovala oheň, ale lopatu. Tak šup na ni. Zvednout Ježibabu na lopatě ale nezvládli ani největší siláci ze třídy, natož ji pak ještě šoupnout do pece. Muselo tak dojít na trochu fyziky a jednoduché stroje. Do akce se dostala páka (včetně drobného vysvětlení) a celá neřešitelná situace s Ježibabou byla záhy vyřešena. Čas už zbýval jen na Ježibabin rodokmen (ona totiž měla manžela a syna a Modrovous je synem tchýně Ježibaby…) a cestu lesem. Provětrali jsme tak ještě látkovou šachovnici a šachové figurky, které ohrožovaly Jeníčka s Mařenkou, a po závěrečné rozpravě o ponaučení z celé pohádky jsme se vydali na oběd. Uff. Bylo toho hodně. Ale za měsíc to dáme zas. Zase s jinou pohádkou :-)

          

Paní učitelka Káťa Paušová

 

Projekt Perníková chaloupka

Již podruhé jsme se rozdělili na dvě skupinky - paní učitelka Káťa s některými druháčky pracovala na dalším konceptu GATE a já jsem s ostatními stejné téma zpracovávala v rámci naší třídy. Tentokrát jsme se zabývali klasickou pohádkou O perníkové chaloupce. Zjistili jsme, že je spousta variant této pohádky. Jednotlivé verze jsme porovnávali a nakonec vyvodili závěry o tom, jaké jsou obecné znaky pohádek. Předcházející den jsme si upekli jednotlivé díly pro sestavení perníkové chaloupky. Děti vypracovaly ve dvou skupinách těsto a poté pracovaly se šablonami. Každý si upekl jednoho perníkového panáčka. Při projektu jsme připravené díly slepovali. Docela nám to dalo zabrat, ale výsledek se nakonec podařil :-) A když už perníková chaloupka stála, mohli jsme se jí vydat hledat tmavým lesem (tunelem), při které nám na cestu svítily kamínky. Oblíbenou částí projektu byla ochutnávka vybraných plodů poslepu - děti měly poznat, o jaké ovoce se jedná, a určit, zda jde o lesní plody. Věnovali jsme se také poznávání jehličnatých tromů a dalších lesních rostlin. Nechybělo ani luštění - v síti souřadnic děti pomáhaly najít cestu Jeníčkovi a Mařence z lesa a do plánku podle instrukcí zakreslovaly různé jevy. Děti si užily i dvě hry - Na zlého dědka a Na těsto. Už se všichni těšíme na další projekt, ve němž se budeme věnovat zase jiné pohádce.

            

Paní učitelka Katka Jungová

 

Velikonoční projekt

Poslední školní den před Velikonocemi čekal druháky velikonoční projekt. Popovídali jsme si o velikonočních zvycích a tradicích, podívali se na krátké video a potom už nás čekaly soutěže. Děti se navzájem musely navigovat při hledání vajíček se zavázanýma očima, počítali jsme příklady na vajíčkách apod. Dále děti pracovaly v centrech aktivit s pestrými úkoly. Jednalo se o didaktické materiály s velikonoční tematikou, vyrábění otevíracího vajíčka na kolíčku, ze kterého vykouklo kuřátko. Také děti vyplňovaly pracovní listy o Velikonocích, křížovky a luštěnky. Za správně vyřešené úkoly si děti mohly vybrat samolepky. Poslední hodinu jsme šli ven, kde jsme společně s prvňáky hledaly čokoládová vajíčka, která nám velikonoční zajíček poschovával v parku. Pak se žáci rozdělili do družstev a soutěžili v týmech. Nosili vajíčka na lžíci, skákali s balónky a běhali s velkým papírovým vajíčkem. Byla to zábava a celý den jsme si hezky užili :-)

            

Přeji všem krásné Velikonoce, paní uřitelka Katka Jungová

 

Velikonoční jarmark

Ve středu v odpoledních hodinách proběhl na pozemku školy Velikonoční jarmark. Na výběr byla velká škála výrobků, na kterých se podíleli žáci naší mateřské a základní školy, ale i paní učitelky. Návštěvníci mohli okusit i něco na zub z vlastní výroby a zapít to kakaem. Výtěžek z této akce 23 000 Kč bude dorovnám ZŠ a MŠ na částku  30 000 Kč a  bude věnován na pomoc Ukrajině. 

Za pomoc při této akci bychom chtěli poděkovat vybraným žákům 4. a 5. ročníků, kteří se skvěle zhostili funkce obchodníků.
         

 

Svíčkárna Rodas

Dnes 4. 4. 2022 jsme společně s první třídou vyrazili do Svíčkárny Rodas v Liticích. Děti se nejprve seznámily s druhy svíček, které se dají vyrobit, a s možnostmi, jak je nazdobit. Každý si mohl vyrobit 2 svíčky - jednu stolní a druhou s velikonoční tématikou. Děti využily různé barvy vosku, které mohly kombinovat. Dále si naplnily pytlíček mořskou solí s esenciálními oleji. Na závěr se mohly podívat na video, jak se svíčky vyrábí. Děti měly ze všech výrobků radost a kdo měl i nějaké kapesné, mohl si v krámku koupit ještě další svíčku. Dětem se to moc líbilo :).

      

 

Velikonoční dílna

2. 4. se uskutečnila tradiční velikonoční dílna pro rodiče s dětmi. Zájemci o tvoření strávili celé dopoledne vyráběním. Letošní nabídka výrobků byla pestrá. Děti si za pomoci rodičů mohly vyrobit sádrové vajíčko, zápich do květináče, prošívanou mrkve na zavěšení, zajíčkové lízátko, velikonoční papírovou hru a závěsné vajíčko zdobené stuhami. Na závěr si mohli posedět a popovídat u variace slaného i sladkého občerstvení, ovoce a různých nápojů.

         

 

GATE 2. + 3. třída

Pohádka o ošklivém káčátku spojovala páteční aktivity pro nadané děti (Giften And Talented Education). Devítičlenná skupinka strávila celé dopoledne v učebně angličtiny, kde řešila hned několik těžkých otázek a úloh. Hned od začátku jsem museli vyřešit, zda je možné, že si máma kachna nevšimla, že sedí na cizím vejci (měření maket vajec, vyhledávání v tabulce velikostí vajec, odměřování reálné hmotnosti kachního a labutího vejce), a jak je možné, že se vejce vylíhnula jen chvíli po sobě, ačkoliv má každé zásadně jinou inkubační dobu. Bouřlivé diskuse a výsledné konspirační teorie jsme prakticky vyzkoušeli při „rolování“ vejce z hnízda do hnízda a hře na labuťáka. Následné logicky náročné matematické úlohy a logicko zručnostní hra Fold it, zaměstnala další oblasti našeho myšlení. O síle vaječné skořápky jsme se přesvědčili při praktickém pokusu, který se neobešel bez bouřlivé reakce (a „chůzi“) některých po vejcích. Čas nás tlačil, a tak jsme si vyzkoušeli jednu paměťovku na čtvercové síti a programování robota mezi kačkama. Maskování a mimikry už jsme vzali jen letem. Závěrečná debata byla věnována pocitům, jinakosti a jedinečnosti. Nehodnocení podle „skořápky“, ale vnitřku, a vztahy mezi káčátky/lidmi.

Za měsíc se těším s další skupinkou a další pohádkou.

Paní učitelka Katka Paušová

 

Projekt Ošklivé káčátko

25. 3. jsme se s druháky učili zážitkově. Posloužil nám k tomu příběh Ošklivé káčátko. Kromě samotné práce s příběhem jsme se zamýšleli nad chováním jednotlivých postav a nad reálností příběhu. Stali jsme se malými odborníky na vajíčka, když jsme o nich nejprve zjistili spoustu zajímavostí, poté je rozlepávali a porovnávali, modelovali a měřili. Z kindervajíček jsme nechali vylítnout ptáčata a zjišťovali, které z nich je to ošklivé káčátko. Káčátko jsme provázeli jako v příběhu na jeho pouti za hledáním rodiny a zázemí. Počítali jsme zrníčka, která káčátko našlo. Ve čtvercové síti jsme mu pomocí šipek vyznačili cestu ke statku. Na závěr jsme bloudili ve tmě až k jeho mamince (děti absolvovaly cestu se zavázanýma očima podle provázku), která pro ně za odměnu měla nachystané čokoládové vajíčko. Káčátko našlo cestu k rodině a my jsme zajímavě strávili páteční dopoledne :-)

         

 

Vzhůru do oblak

21. 3. druháci absolvovali nový interaktivní program Vzhůru do oblak v DEPU2015. Prolétli jsme se fascinujícím světem v oblacích, zažili svět létání na vlastní kůži a stali se alespoň na chvíli bájným Ikarem. Děti byly nadšené, že si mohly vyzkoušet tolik zajímavých aktivit! Zjistily, že svět nad našimi hlavami skrývá mnohá tajemství a jejich objevování bylo úžasné dobrodružství. Kromě akčních aktivit jako například házení modelů letadel skrz světelné kruhy v tunelu na letišti, průchod letištní kontrolou, nafouknutí a vypuštění balónu, se mohli žáci i kreativně vyřádit v ateliéru, kde si vyrobili stínové loutky. Také si navrhli vlastní létající stroj a rakety, které vypustili. Bylo toho opravdu hodně a děti mají v plánu vypravit se ještě jednou na výstavu s rodiči a stát se jejich průvodci :-)

          

 

Anglický projekt Dear ZOO

Dne 15. 3. 2022 se uskutečnil v učebně anglického jazyka projekt pro druhou třídu nazvaný Dear Zoo podle stejnojmenné knížky od Roda Campbella. Nejdříve jsme si společně přečetli dopis od chlapce, který si přál, aby mu ze Zoo poslali perfektního mazlíčka. Poté jsme si prohlédli krabice, které dostal. Bylo potřeba zjistit, jaké zvíře se v nich nachází. K tomu sloužily desky s hádankami a různými úkoly, na kterých pracoval každý samostatně. Děti skládaly puzzle, luštily hádanky, poznávaly psy podle částí jejich obličeje, hledaly rozdíly či psaly anglické barvy k různě barevným velbloudům. Nakonec si mohly přečíst knihu a za odměnu se podívat na animované video.

         

 

Knihovna

10. 3. se druháci vypravili do knihovny na program Poprvé v knihovně. Milá paní knihovnice dětem vysvětlila systém, jakým v knihovně publikace evidují, jak půjčování funguje, jak knihy jsou v policích uspořádané a také zásady pro zacházení s knihou. Poté jim přečetla pohádku. Nakonec děti dostaly kartičky s názvy publikací a měly za úkol najít je a přinést. Za odměnu dostaly záložky a letáček o knihovně.

      

 

Masopust

24. 2. jsme oslavili masopust celodopoledním projektem, v rámci kterého jsme plnili tematické úkoly, dozvěděli jsme se něco o lidových tradicích, které se k tomuto období vztahují, a připravili jsme masopustní pohoštění - preclíky. Děti byly moc šikovné a své výrobky hned ochutnaly a ukázku také odnesly domů. Masopustní rejdění pokračovalo dopoledne veselými hrami ve družině.

      

 

Pivovarské muzeum

21. 2. se druháci vypravili do Pivovarského muzea, kde měli objednaný výukový program Jak se staví město. Žáci se rozdělili do malých skupinek, měli rozdělené role. Jeden zapisoval odpovědi do pracovního listu, jeden byl strážcem měšce, do kterého si skupinka ukládala shromážděná písmenka, poslední byl poradce. Společnými silami skupinky plnily zadané úkoly. Děti hledaly středověké prvky architektury, četly si středověký recept, zkoumaly pozůstatky hradeb a dozvěděly se něco i o plzeňském znaku. Nejvíc druháky nadchla poslední část programu, ve které měli na plán vyznačený na zemi skládat dřevěné modely jednotlivých domů kolem náměstí. Poté obehnali město hradbami, doplnili brány a město bylo kompletní.

Každý účastník dostal diplom za účast na programu a ve škole jsme si ještě dokreslili plzeňský znak. Díky hravé a poutavé formě programu se děti nenudily a leccos nového se dozvěděly.

      

 

Vysvědčení

31. 1. naše třída nebyla v karanténě, a tak druháčci obdrželi vysvědčení. Zatím šlo jen o výpis známek, ale i ten udělal dětem velkou radost - jedničky jsou jedničky :-) Také děti dostaly slovní hodnocení, ve kterém se dočetly, co se jim v uplynulém pololetí dařilo a na čem naopak musí ještě zapracovat. Věřím, že i ve druhém pololetí se našim žáčkům bude stále tak dařit - jsou to šikulové!

 

Vánoční projekt

22. 12. jsme se s druháčky vánočně naladili. Povídali jsme si o Vánocích, o zvycích a tradicích s těmito svátky spojenými. Děti čekalo několik úkolů s vánoční tematikou - řešily vánoční sudoku a jiné logické úkoly, vyplňovaly pracovní listy, hrály vánoční pantomimu a využili jsme spoustu pomůcek. Čokoládou jsme nazdobili perníčky a pak už nás čekala tolik očekávaná nadílka :-) Moc děkuji za všechny dárečky, udělaly mi velkou radost! I děti byly nadšené z té spousty překvapení - pod stromečkem jich bylo spoustu :-)

Přeji všem krásně prožité svátky vánoční plné rodinné pohody a do nového roku hlavně zdravíčko!

Paní učitelka Katka

         

 

Návštěva Biskupství plzeňského

Předposlední vánoční týden se druháci v pondělí 13.12.2021 vydali do centra města do Biskupství plzeňského. Byl pro ně připravený program Mezi husami. Děti si připomněly legendu o svatém Martinovi a tradici svatomartinské husy. Na závěr programu děti měly možnost vyrobit si vánoční přáníčko. Děti si program moc užily. 

            

Vánoční dílna

V sobotu 11. 12. jsme si díky Vánoční dílně užili ve škole skvělou vánoční atmosféru. Žáci naší školy si mohli s rodiči/prarodiči přijít vytvořit drobné ozdoby a dekorace na svůj stromeček. V naší dílně jsme měli hned několik stanovišť pro vyrábění - vánoční ozdoba na kolíčku, výroba sypaného čaje, přáníčka všech druhů a závěsné dekorace. Po tvoření měli všichni možnost drobného občerstvení. Celé dopoledne bylo moc příjemné a doufám, že si všichni tvoření užili. :-)

      

 

Polanova síň

9. 12. druháci navštívili Polanovu síň. Zde pro ně Jitka Kubištová se svojí dcerou připravily interaktivní program K Ježíškovi do Betléma půjdeme. Žáci se dozvěděli spoustu informací o tom, jaké tradice spojené s adventem se dříve dodržovaly. Společně jsme si zazpívali několik koled, při kterých nás herečky doprovázeli na různé nástroje, např. na fanfrnoch. Bylo to příjemné předvánoční zastavení :-)

      

 

Mikuláš

Následující den po nocování ve škole jsme si udělali program týkající se Mikuláše. Místo učení čekaly druháky zábavné aktivity, luštění, vyrábění a povídání.

   

 

Nocování

2. 12. čekal naše druháky netradiční zážitek v podobě přespávání ve škole. V 17 hodin jsme se sešli a vyrazili jsme na procházku k vánočnímu stromku u radnice, kde jsme si zazpívali koledy. Po návratu do školy jsme si připravili večeři - toasty. Každý si je naplnil podle libosti. Po večeři děti vymalovávaly obří omalovánky. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet vánoční kvíz na interaktivní tabuli. Potom následovala chvilka cvičení. Když jsme se trošku unavili, převlékli jsme se do pyžámek a čekala nás kino - párty :-) Měli jsme různé dobrůtky a na interaktivní tabuli jsme si pustili animovanou pohádku Velká vánoční jízda. Po pohádce jsme provedli večerní hygienu a rozložili si spacáky. Děti si přinesly své oblíbené plyšáky a polštářky. Musím je moc pochválit, protože druháci byli moc šikovní a po krátkém povídání zalehli a spali celou noc. Celkově své první přespávání ve škole zvládli výborně.

Chtěla bych moc poděkovat rodičům za úžasné pohoštění! :-)

         

 

Divadlo Ondřej

Opět k nám zavítalo Divadlo Ondřej se svým anglickým představením. Tentokrát jsme se vydali na válečnou výpravu s rytířem Gaveinem. Cestou musel prokázat svou statečnost, porazit draky a jiné příšery, aby vysvobodil zakletou princeznu. Do představení byli jako herci zapojeni i někteří žáci, společně jsme zpívali a tancovali. Dětem se představení líbilo, často se při něm nasmály.
      
 
 

 

Projekt s tématikou sv. Martina

11. 11. k nám sice Martin na bílém koni nepřijel, ale my jsme pro to na něj nezanevřeli, a připomněli jsme si tradice a lidové zvyky spjaté s tímto významným dnem. Neprve jsme si povídali o tom, jaká legenda se ke sv. Martinovi váže. Pustli jsme si o něm krátké video. Na základě získaných informací jsme vyplňovali pracovní listy. K tradičnímu pečivu patří svatomartinské rohlíčky, které jsme s druháky upekli. Musím je moc pochválit za šikovnost, s jakou manipulovali s ingrediencemi, je vidět, že doma děti při vaření pomáhají :-) Pečení je bavilo a domů odnesly na ochutnávku ukázky výrobků. Svatého Martina na koni jsme také ztvárnili na papír. Myslím, že jsme si den příjemně užili a navíc jsme se něco nového dozvěděli :-)

          

 

Divadlo Pluto

3. 11. se naši druháci vypravili za kulturou do divadla Pluta. Měli jsme objednané Pohádky bratří Čapků, ale bohužel došlo k nějaké chybě a místo toho nám zahráli pohádku O kohoutkovi a slepičce. Příběh byl zpestřen jednoduchými písněmi, a tak se děti mohly k hercům přidat a zazpívat si s nimi. Pohádka se orientovala na rozličná řemesla. Po představení následovala krátká lekce hlasové výchovy.

      

 

Halloween

Kdybyste 26. 10. zavítali do naší školy, asi byste se dost vyděsili! Třídy a chodby se hemžily strašidly, šla z toho hrůza! Příšerky všech velikostí se v tento den neučily, ale plnily pestré úkoly, které jim jejich strašidelné učitelky nachystaly. Strašidla 2. kategorie se rozdělila do dvou skupinek a spolupracovala na zadaných úkolech. Také společně nachystala občerstvení v podobě zeleninovo-sýrových jednohubek a špízů na odpolední rej.

V 16 hodin se sešla všechna monstra i se svými rodiči před školou, kde příšerky přednesly krátké pásmo halloweenských básniček a písniček. Poté společně vyrazili na halloweenský pochod. Po návratu jsme si společně opekli buřtíky a ochutnali občerstvení, které strašidla dopoledne připravila. Pro velké strašidláky byl připravený voňavý svařák na zahřátí, pro malé čaj a ovocná boule. Celý den se krásně vydařil a malí i velcí na něj jistě budou dlouho vzpomínat :-)

         

 

Muzeum loutek

20. 10. druháci vyrazili do Muzea loutek na program Příběh na niti. Paní lektorka nás provedla celou expozicí a seznámila nás s typy loutek, s tím, jak loutka vzniká a jak se ovládá. Děti si moc užily to, že si mohly vyzkoušet manipulaci s různými loutkami a také dostaly volný prostor v muzejním divadélku, aby si mohly pohrát. Na závěr si děti v tvůrčí dílně vyrobily papírovou loutku. Bylo to moc hezké a zajímavé dopoledne.

         

 

Projektový den - Den zvířat

14. 10. naše škola oslavila Den zvířat. Děti si mohly přinést svého domácícho mazlíčka, což bylo báječným zpestřením. V naší třídě jsme tak uvítali morčata a křečka. Navíc nám budou na stálo dělat společnost 3 roztomilé suchozemské želvičky. První hodinu nám majitelé donesených mazlíčků představili své miláčky a pak už jsme vyrazili na prohlídku naší školní mini-zoo :-) Po zbytek vyučování druháčci plnili úkoly se zvířecí tematikou ve skupinkách. Spolupráce s kamarády je bavila a do všech nabízených aktivit se s nadšením pouštěli. Také jsme tvořili - z vylisovaných listů jsme vytvořili obrázek podzimní sovy. Děti by samozřejmě nejraději, aby s námi zvířátka ve škole zůstala stále, takže už teď se těší na další Den zvířat :-)

         

 

Animánie

4. 10. druháci absolvovali celodopolední kurz praktické animace s tématem Jak a co si povídají rostliny. Lektoři se stali průvodci druháků v království rostlin. Svět pod zemí i nad zemí se stal inspirací pro tvorbu krátkých animovaných etud pro naše animátory – začátečníky. Nejdříve si s lektory povídali o tom, jaké rostliny jsou, co dělají. Poté zkoušeli podle čichu poznat, o jakou rostlinu se jedná. Následně si ve třídě  každý našel semeno a pokoušel se nakreslit, co by ze semínka mohlo vyrůst. Z modelíny pak na základě grafického návrhu vytvarovali rostlinu a animace mohla začít. Na podložku pod stojánek s fotoaparátem dvě až tři děti umístily svojí rostlinu. Každý pohyb s modelínou pomocí foťáku zachytily a počítačový program z těchto snímků vytvořil krátký film. Vznikly opravdu krásné práce. Až je lektoři zpracují, pošlou nám je.

         

 

Besedárium

22. 9. nám společnost Besedárium zorganizovala interaktivní program s prvky Hejného matematiky. V dobrodružné matematické výpravě za pokladem Černého piráta se děti z 1. a 2. třídy staly námořníky a v doprovodu lektorů a protřelých námořníků se vydaly na nebezpečnou cestu po moři, aby dopadly Černého piráta. Malí plavčíci se museli vypořádat s praktickými záležitostmi, jako je příprava zásob na cestu nebo výroba vlajky. Během cesty po moři zažili dobrodružství s velrybou a mořskými pannami. Na ostrově Černého piráta museli vyluštit zašifrovanou mapu, dostat se ze zajetí, překonat propast a najít tu správnou pirátskou pevnost, která ukrývá zlatý poklad. Všechny děti program strhl, a tak dvě hodiny uplynuly, ani nevěděly jak.

         

 

Milí druháčci,

těším se, co všechno spolu v novém školním roce zažijeme! Určitě se toho spoustu nového naučíme a vytvoříme plno krásných výrobků, zasportujeme si, navštívíme zajímavá místa... Vynasnažím se, aby se vám ve škole líbilo, a držím palce, abyste zažili plno úspěchů!

První školní den jsme zahájili v plném počtu a přibyl do party nový kamarád, kterého jsme mezi námi přivítali. Doufáme, že se mu u nás bude líbit :-)

Vyučování trvalo pouze hodinu. Druháci dostali studijní materiály, pověděli jsme si, co nás v tomto školním roce čeká, zahráli jsme si hru a ani jsme se nenadáli, byl konec hodiny :-)

      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvědčení

30. 6. končí školní rok 2020/2021. První školní rok pro mé žáčky zkomplikovaný distanční výukou a zvýšenými hygienickými opatřeními. Myslím, že ho všichni prvňáci zvládli opravdu výborně, a tak si naprosto zaslouží ta krásná vysvědčení, která dnes obdrželi. Kromě klasických známek dostali také slovní hodnocení, ve kterém je jejich učitelé chválí za to, co jim jde, a sdělují jim také, na čem by ještě měli pracovat.

Chtěla bych velmi poděkovat dětem i jejich rodičům za rok plný báječné spolupráce i za úžasné dárečky, které jsem od dětí dostala! Moc mě potěšily :)

Přeji všem krásné léto plné skvělých zážitků! Načerpejte energii na nový školní rok!

Katka Jungová

         

 

Výlet na Homolku

Pondělní dopoledne (28. 6.) strávili naši prvňáčci na výletě v lesoparku Homolka. Po testování jsme si sbalili své batůžky a vydali se procházkou směr Slovany. Po příchodu do parku jsme nejprve posvačili a pak se vydali na Veverčí stezku plnou zábavných, sportovních a vědomostních úkolů. Děti skákaly do dálky a srovnávaly své skoky s různými zvířaty, poměřovaly svoji výšku s lesní zvěří, hledaly v lesíku živé veverky, poznávaly listnaté a jehličnaté stromy, luštily bludiště a hádanky, určovaly jedlé a jedovaté houby atd.  Třináct stanovišť nás postupně provedlo celým lesoparkem. Úkoly jsme splnili a čekala nás už pouze cesta zpět do školy. Děti si dopoledne strávené pod širým nebem moc užily a ani se jim nechtělo vracet zpět do školy.

         

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ (21. 6. - 25. 6. 2021)

1. den

Zdravíme ze školy v přírodě. Jsme na místě, děti jsou ubytované, uběhané a nadšené :). Takže vše v pořádku. Po příjezdu se ubytovaly v chatkách, zopakovaly si pravidla bezpečnosti a hygieny v areálu a šlo se na oběd. Po poledním klidu je čekal odpolední program s vychovatelkou Jitkou, kdy hrály hru na lidské tělo. K večeři si daly špagety a šlo se do venkovních sprch. Večer již byl v jejich režii a mohli si všichni společně zahrát nějaké venkovní hry.

      

 

2. den

Z pondělí na úterý nás v Plasích zastihla velká bouřka, avšak naštěstí, většina dětí o ní ani nevěděla :). Po vydatné snídani jsme se vydali na procházku do lesa, kde jsme společně s páťáky hledali obrázky ukryté po lese, hráli na veverky, postavili domečky z přírodnin a cestou hráli hru "kolík". Na dnešní oběd se všichni moc těšili, protože si mohli vybrat svíčkovou nebo rajskou - na téměř plné čáře vyhrála rajská :). Odpolední program byl v režii vychovatelů, kteří s dětmi hráli pohybové pexeso, pantomimu a kopírku. Jedním z velkých zážitků bylo brodění řeky Střely. Dnešní den si děti opět moc užily! 

 

      

3. den

Zdravíme ze školy v přírodě. Dnes jsem se rozhodli vydat do Plas na zmrzlinu a pro nějaké suvenýry. Všichni byli natěšeni, bohužel nás cestou zastihl déšť, a tak jsme se museli vrátit. Páťáci měli pro prvňáky připravené různé hry, kvízy a někteří dokonce i ceny. Nejprve si užívaly spolu ve skupinkách, a poté jsme si zahráli společné hry zaměřené na zvířata. Hráli jsme pantomimu, chobotnice, rybičky a děti se dozvěděly nějaké zajímavosti ze světa zvířat nebo luštily bludiště. Odpoledne lehce poprchávalo, a tak byl program uzpůsoben počasí. Děvčata ze 2. třídy si pro ostatní připravila moc pěkné taneční vystoupení, na které navázal maškarní bál. Děti odpadly vyčerpané, vyběhané a spokojené. Jako každý rok, tak ani dnes nechyběla koblížková párty :). Teď už ulehají a pokud nám zítra počasí dovolí, vydáme se do Plas znova.

      

 

4. den

Dnešní den nám počasí přálo, a tak jsme se konečně vydali do Plas. Nejprve jsme se zastavili v suvenýrech, poté jsme si zašli na zmrzlinu a hurá zpátky. Po obědě děti čekal odpolední program opět plný pohybových a sportovních her, po kterém následoval raut. Děti si mohly vybrat ze všemožných dobrot. Než jsme se na něj vydali, páťáci měli pro děti připravené odměny a diplomy za účast na hrách a za účast na škole v přírodě. Večer už nás jen čeká závěrečná diskotéka a každoroční ohňostroj.

      

 

 

 


ZOO

V pondělí 14. 6. naši prvňáci navštívili komentovaný výukový program v plzeňské ZOO pod názvem Domácí zvířata. Cílem naší prohlídky bylo seznámit se s hospodářskými a dalšími domácími zvířaty, jejich chovem, užitkem a významem pro člověka dříve i nyní. Nejprve si děti prošly celým statkem z přelomu 19. a 20. století a posléze se vždy zastavily u ohrad, stájí či chlévů s jednotlivými zvířaty. S lektorkou si povídaly o zvířatech, jejich chovu a užitku, domestikaci, nástrojích i pracích na statku. Naše lektorka měla pro děti připraveno spoustu překvapení, hádanek, dotazů a zejména tašku plnou nejrůznějších zvířecích „doplňků“.  Prvňáci si mohli prohlédnout žíně ze žirafy, ovčí roh či srnčí paroh, vlnu z velblouda, sáhnout si pro štěstí na koňskou podkovu atd. Lektorka děti poutavě seznámila nejenom se zvířaty na statku, ale přidala i spoustu zajímavostí a informací o zvířatech z celé zoologické zahrady.

Po skončení programu si děti prošly celou zahradu, prohlédly zvířátka ve výbězích i pavilonech a na konec si stihly nakoupit i nějaké ty dobroty či suvenýry na památku na dnešní příjemně strávený den.

            

 

Pohádkový projekt 11. června

Protože se školní rok chýlí ke konci, rozhodli jsme si ho zpestřit pohádkovým projektem.

Čekaly na nás různé pohádkové postavičky, hádanky, pantomima, četli jsme obrázkovou pohádku, doplňovali do sešitu názvy pohádek, hledali chyby a rozdíly v pohádkách, vyprávěli, hráli pohádkové domino, ale úplně nejlepší byla pohádková bojovka, která byla umístěna nejen ve třídě, ale i v prostorách školy. Děti pracovaly ve dvojicích a musím říct, že všem se povedlo vyluštit tajenku, kterou byla věta: Zazvonil zvonec a pohádky byl konec… Ano a tím a rozdáním pohádkových postaviček, které děti dostaly jako odměnu, jsme dnešní den ukončili. Moc jsme si to všichni užili.

 

         

 

Zdravá pětka

 
V úterý 8. 6. navštívila 1. třídu lektorka nadačního fondu Albert s programem Zdravá pětka. Děti si s ní povídaly o výživě, proč je správné jíst pět krát denně, jaké potraviny a nápoje jsou zdravé a které naopak tělu neprospívají. Ukázalo se, že děti toho o zdravém jídle ví hodně a dokáží rozlišit, co je pro ně dobré a co jim škodí. Ve skupinkách si pak sestavily zdravou svačinu, společně si zatančily na písničku o mrkvičce a nakonec mohl, kdo chtěl, zkusit poslepu uhodnout, který kousek ovoce nebo zeleniny jim paní lektorka dala ochutnat. Tento úkol měl velký úspěch a nezůstalo pouze u jednoho kola. Celkově si děti celý dvouhodinový program užily a rády si o tom, co jedí a pijí, popovídaly.
         

 

DEPO 2015

1. 6. jsme společně navštívili DEPO 2015, kde nyní probíhá interaktivní výstava s názvem Tajuplný les. Dostali jsme magické hůlky, díky nimž jsme mohli oživovat různé části expozice a jednotlivé instalace. Do světa fantazie jsme vstoupili králičí norou a ocitli se na dně rybníka, kde bylo úkolem z něj odstranit nepořádek a pochytat rybky. Objevovali jsme tajemství začarovaných tůněk, či svítících programovatelných stromů. Vyzkoušeli jsme si také kouzlo Ubrousku prostři se a nasimulovali si pořádnou bouřku s blesky i zvuky, které nám jsou známé. Zavítali jsme do psychedelického pralesa a procházeli se magickou krajinou jako z Avatara.  Děti si to moc užily a byly smutné, že čas zde utekl velmi rychle a musíme se vrátit zpět do školy.

               

 

 

Animánie

Ve středu 26. 5. naše prvňáky navštívili lektoři z Animánie, tudíž se děti neučily číst, psát nebo počítat, ale animovat. Nejprve jim lektoři promítli krátký animovaný film, aby dětem téma co nejvíce přiblížili. Pak si děti samy sehrály část pohádky O perníkové chaloupce, učily se pracovat s pohybem a vyjádřením emocí v příběhu. Svých hereckých rolí se zhostily na jedničku.  Pak se rozdělily na skupiny a každá skupina si zvolila pohádku, kterou bude animovat. Nejprve si děti jednotlivé postavy nakreslily, pak je posunovaly po papíru, fotily a „vytvářely“ pohyb. Tímto způsobem každá skupina vyrobila svůj krátký animovaný film.  Na závěr nám lektoři naše hotové filmy pustili a musím říct, že se dětem opravdu povedly!

Celý proces tvorby animace od nápadu po hotový film prvňáky velmi zaujal a pracovali s velikým nadšením.

         

 

Projekt Veselé zoubky

21. 5. 2021 měli prvňáci dvouhodinový projekt Veselé zoubky. Tento preventivní program se - jak už název napovídá - zaměřuje na péči o ústní hygienu. Pracovali jsme s materiály, které jsme v rámci projektu drogerie dm dostali. Jednalo se o interaktivní program, brožurky s informacemi, sešítky s luštěním atd. Prvňáky potěšily i balíčky s pastou, kartáčkem, přesýpacími hodinami, žvýkačkami a dalšími drobnostmi. Pracovali jsme ve skupinkách, s pomůckami na koberci, zkrátka toto téma jsme probrali ze všech stran :-)

          

 

14.5. Projekt We ́re Going on a Bear Hunt


V pátek 14.5. 2021 se uskutečnil anglický projekt We ́re Going on a Bear Hunt. Byla to první zkušenost pro děti pracovat celý den v angličtině. Na začátku

projektu nás čekala  identifikace stop, které někdo zanechal na chodbě školy. Poté jsme se vydali na lov medvěda. K nalezení správné cesty nám pomáhaly

 stopy s číslovkami a jejich psanou podobou.Během cesty jsme plnili různé úkoly: projít trávou (a vypočítat příklad v AJ) či bahnem (vytáhnout z něho

písmena na tvorbu anglických slov), projít řeku bosou nohou (vylovit mušle s číslovkami), v lese najít šišky a větvičky a procvičit se v předložkách,

ve sněhové bouři (polystyrenové tvary) nalovit puzzle s motivem knihy, vydat se do jeskyně (učebna AJ) a  pokusit se nafotit medvěda. V anglické třídě

jsme se pustili do plnění 9ti úkolů na stanovištích a získávali fotky částí medvěda. A protože děti dobře pracovaly, čekala je odměna v podobě přečtení knížky

a  shlédnutí krátkého videa se stejnojmenným příběhem.

 

                        

 

Distanční výuka III.

Od 1. 3. do 9. 4. přešli na distanční výuku všichni žáci prvního stupně, a tak se i naši prvňáčci vrátili k on-line vyučování. Jelikož už jsme měli nastavený systém práce, plynule jsme pokračovali v probíraném učivu. Kromě čtení a plnění úkolů ve slabikáři jsme hráli různé hry se slovy. V matematice jsme mimo klasického počítání řešili slovní úlohy apod., poradili jsme si i s prostředími Hejného matematiky. V rámci prvouky děti měly za úkol najít venku jarní květinu, pojmenovat ji a vyfotit se s ní. Také nás bavilo tvoření a vyrábění. Naplno se všichni zapojili i do pohybové výzvy - každý měl za úkol vymyslet cvik a počet jeho opakování, v průběhu týdne jsme se pak snažili odcvičit všechna zadaná cvičení.

Distanční výuku jsme zvládli, ale všichni jsme rádi, že jsme zpátky ve škole :-)

   

Distanční výuka II.

V důsledku protipandematických opatření jsme byli nuceni opět přejít na on-line vyučování. Tentokrát máme dvě skupiny a věnujeme se hlavním předmětům, tedy češtině, matematice a prvouce. S paní učitelkou Pavlou a Katií mají děti angličtinu. Na prvňácích je patrný velký pokrok oproti podzimní distanční výuce - a to jak v obsluze techniky, tak v základních dovednostech jako je čtení, psaní, orientace v sešitě apod. Při on-line vyučování čteme, počítáme, řešíme růzké hádanky, věnujeme se slovním hrám,... Zařazujeme i pohybové a relaxační chvilky, aby děti u monitoru nebyly příliš unavené.

Děti mají možnost plnit také dobrovolné úkoly. Například když jsme četli ve Slabikáři recept na krupicovou kaši, nejeden prvňák se zapojil do výzvy o nejoriginálněji nazdobený pokrm. V matematice si každý připravil autobus, pro řešení jednoho z prostředí prof. Hejného. Úlohu o dělení koláčů mezi daný počet dětí jsme řešili pomocí modelíny. Musím prvňáky moc pochválit za jejich snahu a věřím, že jim vydrží po celou dobu distanční výuky! :-)

         

 

Masopust

25. 1. jsme v rámci třídy oslavili masopust. Rej masek byl opravdu pestrý - prvňáci se proměnili v čarodějnice a čaroděje, sněhuláka, piráta, plameňáka, kostru, králíčky a hipísačku. Zahradnice pro ně připravila tematické aktivity a vyrábění. Bylo to veselé dopoledne :-)

      

 

Vysvědčení

28. 1. byl pro prvňáčky velký den. Těšili se na své první vysvědčení! Den jsme si zpestřili pohádkovým projektem. Neučili jsme se, děti ve skupinkách pracovaly na různorodých úkolech vycházejících z pohádky Červená Karkulka. Třetí hodinu se konečně děti dočkaly a obdržely jak známkové vysvědčení, tak slovní hodnocení, ve kterém se dozvěděly, co jim ve škole jde i to, v čem by měly přidat. Ze samých jedniček měli všichni velkou radost :) Nezbývá jim než popřát, aby jim krásné známky vydržely :)

 

Tonda Obal

20. 1. měli prvňáci zpestření výuky v podobě hodinového programu Tonda Obal. Paní lektorka nám přišla poreferovat o tom, jak správně třídit odpad. Pomocí prezentace nás seznámila se zásadami třídění i častými chybami, kterých se dopouštíme. Dětem se líbily malé barevné kontejnery, do kterých měly za úkol správně "vyhodit" přidělené odpadky. Nejvíc nás zaujal kufřík s ukázkami toho, jak se dále odpad recykluje.

      

 

Vánoční projekt

18. 12. jsme se v naší škole už neučili. Každá třída měla svůj vánoční projekt. Prvňáky čekaly aktivity s různými didaktickými pomůckami s vánočním tématem, luštění, vyrábění vánoční dekorace (papírová ozdoba) a také jsme si převyprávěli vánoční příběh. Poslední hodinu jsme si nadělovali. Bylo hezké sledovat, jak se děti těší nejen na dárečky, co dostanou, ale také na chvíli, kdy samy budou moct někoho obdarovat :-)

Přeji všem krásně prožité vánoční svátky a do nového roku hlavně pevné zdraví!

         

 

Mikulášská nadílka

4. 12. měli prvňáci celodenní projekt Mikuláš. Povídali jsme si o tom, z čeho mikulášská tradice vznikla a jak jí v České republice pojímáme. Nechyběly ani básničky, aby děti byly na příchod Mikuláše připravené. Celé dopoledne děti plnily úkoly s mikulášskou tematikou - odpovídaly na kvízové otázky k přečtenému textu, skládaly rozstříhaný obrázek, hrály mikulášské dobble, vyrobily zápich - dekoraci Mikuláš na špejli. Poslední hodinu proběhla nadílka. Prvňáčci se nemuseli obávat zlého čerta, o tom, co jim jde a co ne, si popovídali s Mikulášem. Ten je za to, jak jsou hodní, odměnil balíčkem se sladkostmi, omalovánkami a vystřihovánkami. Tak teď už jen doufám, že v pondělí nebude nikdo chybět - že si nikoho čert 5. 12. neodnese! ;-) Ale jak ty naše prvňáčky znám, myslím, že to nehrozí ;-)

         

 

Distanční výuka I.

Kvůli pandemii viru covid-19 byly na několik týdnů uzavřené školy, a tak jsme se s prvňáky mohli vídat pouze díky video hovorům. On-line výuka probíhala každý den. Žáci byli rozděleni do malých skupin, abychom mohli co nejefektivněji pracovat. Bohužel největší zátěž padla na bedra rodičů, kteří s čerstvými školáky museli budovat základy čtení a psaní. Ráda bych jim ještě jednou touto cestou poděkovala, protože odvedli obrovský kus práce! Velký dík jim také patří za vynikající spolupráci a komunikaci. Díky tomu a také díky píli a nadšení malých školáčků udělali prvňáci velký pokrok, po jejich návratu jsme mohli plynule pokračovat dál ve výuce.

Při on-line vyučování jsme se učili nová písmena, děti mi četly, počítali jsme a pracovali na úkolech z prvouky. Povídali jsme si o našich zážitcích, zkoušeli různé jazykolamy a hádanky. 45 minut před monitorem by prvňáci sedět jen těžko vydrželi, a tak jsme zařazovali i pohybové chvilky, v rámci kterých jsme cvičili a plnili různé úkoly. Na GC byl seznam úkolů na každý den. Některé výzvy byly dobrovolné a musím říct, že mě potěšilo, že se jich prvňáčci s nadšením účastnili :-) A tak jsme pekli slané i sladké šneky, kreslili obrázky, plnili svatomartinské úkoly apod. Děti spolupracovaly, a tak jsme společně všechno zvládli :-)

Nyní jsme všichni šťastní, že jsme se mohli vrátit do školy :-)

         

 

Škola v přírodě

17. 9. 2020

Poslední dopolední program tvořily opět činnosti zaměřené na dopravní výchovu. Čekaly nás nové pohybové hry na místním multifunkčním hřišti s obrázkovými štítky, míčové a pohybové hry. Pracovali jsme s učebnicemi dopravní výchovy, vyplnili pracovní list a pomocí karet se značkami jsme si zopakovali jejich význam. Na závěr jsme dokončili plánek města.

Po poledním klidu si děti připravovaly věci na zítřejší odjezd. Poté si zahrály tematické hry v areálu. Večer je na programu bohatý raut, posezení u táboráku a ohňostroj.

   

 

16. 9. 2020

Dopoledne jsme s prvňáky pokračovali v našem projektu. Pohybové aktivity na hřišti jsme střídali s úkoly u stolečku. Děti si připomněly pravidla pohybu chodců po chodníku a na vozovce, určovaly na plánku nejbezpečnější cestu a rozlišovaly situace bezpečné a rizikové. Ke značkám přiřazovaly konkrétní dopravní situace, pracovaly s kartičkami a obrázky dopravních značek. Velmi je bavila kreativní část programu ve skupinkách. Prvňáčci se sami rozdělili na holky a kluky, dostali velký karton a zalaminované kousky silnic. Z nich vytvořili jednoduchou dopravní síť a její okolí dotvořili pomocí pastelek a fixů.

Odpoledne vzali animátoři táborníky hrát hry v přírodě. Po jejich návratu je čekalo překvapení ve formě koblížkové párty a maškarního reje.

 

15. 9. 2020

Dopolední program druhého dne školy v přírodě byl zaměřen na téma projektu – na dopravní výchovu. Prvňáci se na chvilku proměnili v různé dopravní prostředky, v těchto rolích jsme si zahráli pohybové hry. Seznámili jsme se se základními dopravními značkami a jejich významem a vyluštili i dva písemné úkoly. Za odměnu jsme se šli projít do lesa, kde děti stavěly domečky pro lesní skřítky. To se jim moc líbilo.

V rámci odpoledního programu jsme se seznámili s hlavním hrdinou Jimmym Jacksonem, kterého pronásledovali zločinci. Táborníci se vydali po jejich stopách a pomohli zločince chytit.

Zatím musím prvňáky moc pochválit! I přes to, že jsou tu nejmladší, všechno zvládají moc dobře – jak odloučení od rodičů, tak denní režim :)

14. 9. 2020

Naši třídu čeká první škola v přírodě! Pět dní strávíme v rekreačním areálu Máj Plasy. V průběhu dopoledne jsme autobusy zdolali vzdálenost Plzeň - Plasy, ubytovali se, vybalili, seznámili se s naší animátorkou Hankou a prošli si areál. Po výborném obědě (někteří si přidali) děti relaxovaly při poledním klidu hraním her, kreslením a povídáním. Odpoledne uvedli animátoři děti do děje celopobytové hry - Vykoupení Jimmyho Jacksona. Budou pomáhat najít ztracenou šerifovu hvězdu.

------

 

1. září 2020

První školní den se v ZŠ Easy Start sešlo natěšených 13 prvňáčků. Podpořit je při jejich velkém životním kroku přišli rodiče a prarodiče. Nejdříve se děti zorientovaly ve třídě a našly si své místo. Žáčci byli zvědaví, co se skrývá v barevných krabicích, a tak jsem je dlouho nenapínala a společně jsme si prohlédli nové sešity a učebnice. Bylo hezké sledovat, jak jsou plní očekávání, co se v jakém předmětu bude dít. Po krátké rozřazovací aktivitě s pohádkovou tematikou (pohádky nás totiž budou provázet celým školním rokem), jsme se rozdělili na dvě skupiny. Děti dostaly od školy trička, která si měly za úkol vyzdobit. Nadšeně se pustily do práce a všichni jsme měli radost z pěkných výsledků :)

Druhou hodinu si paní družinářka odvedla prvňáky, aby je seznámila se školou a aby si zahráli nějaké hry. Mezitím jsme s paní ředitelkou informovaly rodiče o všech provozních otázkách školní docházky, měli možnost vznést dotazy a prostor vyplnit nutné dokumenty.

Myslím, že první školní den byl pro všechny zúčastněné dojemný a nezapomenutelný zážitek :)

 

------

Milí prvňáci, vítejte ve škole!

Přeji vám, ať se vám ve škole líbí a najdete si brzy kamarády :-)

Mám pro vás připravených spoustu aktivit a her, které nám učení zpestří, takže se máte na co těšit!

Těším se, co nám školní rok 2020/2021 přinese, Katka Jungová