První třída

Vítejte v novém školním roce 2023/2024!

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Lucáková

KONZULTAČNÍ HODINY: pondělí 14:00 - 15:30 

15. 5. 2024 - Slavnost slabikáře

Dnešní den byl pro prvňáčky velmi důležitý - byli pasování na čtenáře. Žáci přivítali své rodiče krásnou úvodní básničkou. Následovaly 3 úkoly, které nebyly vůbec jednoduché. Žáci pracovali s různými pohádkovými úkoly. Dokonce i pohádky přečetli. Prvňáčci vše zvládli výborně, a tak je náš královský rytíř mohl pasovat na čtenáře. Odpoledne jsme si všichni užili a z prvňáčků jsou již velcí čtenáři.

p. učitelka Danča

                         

                                                                                          

9. 5. 2024 - Divadélko Ondřej: Cesta na sever

Dnes si prvňáci užili představení Divadla Ondřej, které naši školu již mnohokrát poctilo svou návštěvou. Pokaždé se na něj děti moc těší, protože zažijí spoustu zábavy. Dnes jsme viděli pohádku se severskou tématikou. Samozřejmě jako obvykle v česko-anglickém provedení. Hlavními postavami byli Wizard Odin a Viking Erik, který chtěl okouzlit svou vyvolenou. Vypravil se proto na výpravu za vílou Idunkou, aby mu pomohla být opět mladý a plný síly. Jako vždy se děti do představení aktivně zapojily. Ideální způsob, jak si hravou formou obohatit anglickou slovní zásobu. 👍🙂

              

 

7. 5. 2024 - Celoškolní projekt s IZS: Mimořádné události

V úterý 7. 5. se konal celoškolní projekt zaměřený na práci složek IZS - Mimořádné události. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak jsme se moc těšili, co nás čeká. Ráno jsme se společně sešli v družině, kde jsme se seznámili s tématem dnešního dopoledne a základními pravidly. Následně se žáci pomocí jednoduché hry rozdělili do sedmi týmů. Pak už jednotlivé týmy dostaly rozpis a hledaly svou trasu na stanoviště. Postupně týmy navštívily 7 stanovišť. Na prvním stanovišti si žáci osvojili komunikaci s dispečerem. Povídali si o tom, které informace je důležité dispečerovi předat, jak se zorientovat v prostředí, kde se nachází a vyzkoušeli si volání v různých krizových situacích. Na druhém stanovišti byla připravena evakuace z budovy. Seznámili se s evakuačním plánem, k čemu slouží a prošli si jednotlivá pravidla chování v této situaci. Ukázali si společně některé ze zásadních chyb, které mohou při evakuaci ztížit podmínky práce hasičů a dalších složek. Třetí stanoviště bylo zaměřeno na evakuační zavazadlo. Děti se dozvěděly, k čemu takové zavazadlo slouží, kdy ho můžeme využít a co je vhodné do něj zabalit. Na čtvrtém stanovišti si mohli žáci vyzkoušet vybavení pro transport osob a podívat se na základní vybavení v záchranářských batozích. Páté stanoviště bylo zaměřeno na resuscitaci. Žáci si zopakovali základní poznatky ohledně KPR a vyzkoušeli si správné postupy při resuscitaci osob. Na tomto stanovišti byla přítomna sestra LZS AČR, a tak se děti mohly zeptat na cokoliv z oblasti letecké záchranné služby. Šesté stanoviště shrnovalo poznatky o mimořádných situacích. Děti si vyzkoušely reakci na zemětřesení, hrozbu ve škole či tornádo. Sedmé stanoviště slibovalo zážitek - pohlazení a „pomačkání" záchranářského psa. Na tomto stanovišti se děti dozvěděly o práci záchranářského psa, jak reagovat na chování psa, a co v jeho přítomnosti (ne)dělat. V poslední části si žáci v jednotlivých týmech vyrobili plakát, který shrnoval všechny jejich získané vědomosti a zážitky. Projekt byl velmi vydařený a doufáme, že se děti něco nového naučily. 

Děkujeme všem složkám, které s námi strávily celé dopoledne!

          

 

30. 4. 2024 - Miniprojek Pálení čarodějnic

I my jsme u nás ve třídě při úterním dopoledni oslavili čarodějnice, ovšem jinak než opékáním buřtů či pálením čarodky. Pro děti byl nachystaný projekt. Jako první jsme šli ven, kde byla pro děti na zahradě školy nachystaná stezka a jejich úkolem bylo vyluštit kouzelné zaklínadlo. Po svačině jsme si objasnili, proč se vlastně čarodějnice pálí a kde se zvyk vzal. Poté děti řešily osmisměrku a spočítaly čarodějnici kočky. Následně si pomocí tematických kartiček procvičily čtení s porozuměním a matematické řady. Na závěr musely najít na chodbě písmena podle čísel a rozluštit šifry. Ve třídě se nám sešlo mnoho krásných čarodějnických kostýmu a nechyběla ani jedna černá kočka. 🧙🏻🪄🧹🐈‍⬛😄

         

 

24. 4. 2024 - Zdravé zoubky

Dnes nás čekal projekt, který byl zaměřen na preventivní péči o dětský chrup. Materiály nám poskytla DM drogerie. Zhlédli jsme pohádku Hurvínek u zubaře, vypracovali interaktivní program s úkoly, které se k tématu pojily. Naší třídu navštívil i jeden z tatínků dětí, který je dentální hygienista a velmi poutavě dětem popovídal o správné péči o zuby. Donesl také spoustu názorných pomůcek a každému dítěti i malý dáreček. Dárek byl pro děti přichystán i od DM drogerie.

Moc děkujeme panu Bitterovi za jeho čas a ochotu. 🙂

p. učitelka Danča

            

 

22. 4. 2024 - Den Země

Svátek naší Země jsme oslavili malým projektem. Na úvod byla pro děti připravena stezka, kde bylo jejich úkolem hledat podle symbolů pracovní karty a správně odpovědět na otázky týkající se ochrany naší Země. Poté si každý vzal iPad a pustil se do únikovky. Cílem bylo najít předměty, které nepatří do přírody, splnit úkoly matematického či jazykového charakteru a zapsat si písmeno. Po zdárném vyřešení děti zadaly vyluštěné slovo pod zámeček a odemkla se jim malá virtuální odměna. Na závěr si každý vypracoval svůj pracovní list a shrnuli jsme si, jak se k Zemi chovat, aby nám tu bylo dobře co nejdéle. 🙂

p. učitelka Danča

                      

 

17.4. 2024 - Projekt We ́re Going on a Bear Hunt

Ve středu 17.4. 2024 se uskutečnil anglický projekt nazvaný We ́re Going on a Bear Hunt. Byla to první zkušenost pro děti pracovat celý den v anglickém jazyce. Na začátku projektu nás čekala identifikace stop, které jsme objevili na chodbě školy. Poté jsme se vyzbrojeni fotoaparáty vydali na lov medvěda. K nalezení správné cesty nám pomáhaly stopy s číslovkami a jejich psanou podobou. Během cesty jsme plnili různé úkoly: projít trávou (a vypočítat příklad v AJ) či bahnem (vytáhnout z něho písmena na tvorbu anglických slov), projít řeku bosou nohou (vylovit mušle s číslovkami), v lese najít šišky a větvičky a procvičit se v předložkách, ve sněhové bouři (polystyrenové tvary) nalovit puzzle s motivem knihy, vydat se do jeskyně (učebna AJ) a pokusit se nafotit medvěda. V anglické třídě jsme se pustili do plnění 9ti úkolů na stanovištích a za jejich splnění získávali fotky částí medvěda. A protože děti dobře pracovaly, zasloužily si i sladkou odměnu. Při páteční družinové angličtině je čeká čtení knížky a shlédnutí krátkého videa se stejnojmenným příběhem.

           

 

4. 4. 2024 - Plzeňská filharmonie

Dnes jsme se vydali na návštěvu Plzeňské filharmonie, kde jsme měli objednaný zábavně naučný program zaměřený na obyčejné lidské vlastnosti nedostižných hudebních géniů různých hudebních etap. Byli to "podivíni"? Nebo snad "normální" lidé? Jací byli někteří z nejvýznamnějších světových hudebních skladatelů v běžném životě? Jak komunikovali se svým nejbližším okolím a kolegy? Plzeňská filharmonie se nám pokusila na tyto otázky odpovědět. A jako bonus se děti zkusily aktivně zapojit do orchestru a vytvořit svoji krátkou skladbu. Dopolední program jsme si velmi užili a odnesli jsme si mnoho zajímavých a nových informací. 

p. učitelka Danča

                      

 

27. 3. 2024 - Velikonoční projekt

Ve středu byl na programu Velikonoční projekt. Na úvod jsme si pustili video, kde bylo pomocí maňáskové divadla vysvětleno, proč se Velikonoce slaví či jaké jsou tradice a zvyky. Společně jsme si pak shrnuli symboly Velikonoc a pustili se do tematických úkolů. Pro děti byly nachystané pracovní listy na procvičování čtení a počítání, na kterých si každý pracoval podle svého tempa. Zahráli jsme si také hru, ve které bylo úkolem nasbírat co nejvíce vajíček - vypočítat správně příklad na vejci. Trošku jsme potrápili i naše smysly, konkrétně uši, při hře Kuřátko, pípni!. Na iPadech byla pro děti připravena velikonoční úniková hra. Musely najít věci, které se nevztahují k Velikonocům ani jaru, splnit úkoly a za každý úkol získaly písmeno. Na závěr musely pod zámeček zadat smysluplné slovo, které z písmen poskládaly. Při poslední hodině jsme si vyrobili 3D vajíčko.

p. učitelka Danča

       

 

26. 3. 2024 - Návštěva knihovny

Jelikož je březen měsíc knihy, navštívili jsme k této příležitosti Ústřední knihovnu pro děti a mládež. Paní knihovnice si pro děti připravila krátké povídání o tom, jak to v knihovně funguje, co všechno je třeba mít a jaká pravidla se musí dodržovat. Ukázala dětem, jak se v knihách orientovat, jak je knihovna členěna na jednotlivá oddělení a že se v ní nemusí půjčovat pouze knihy. Přečetla jim i krátký příběh z jedné z knih. Společně s dětmi přišly také na to, co se v knihovně smí dělat a co nesmí. Na závěr si děti mohly projít knihovnu, vybrat si knihy, které je zaujaly a přečíst kousek příběhu.

p. učitelka Danča

              

 

21. 3. 2024 - Projekt Čtvero ročních období

Nástup jara jsme přivítali projektem Čtvero ročních období. Na úvod jsme si přečetli pohádku O dvanácti měsíčkách od B. Němcové. Jako další měly děti za úkol ve dvojicích vymyslet větu, která bude obsahovat dvě daná slova, která se vztahovala k jednotlivým ročním obdobím. Také jsme si zahráli Kimovu hru a hádali, které měsíce se nám schovaly. Pomocí pastelek jsme barevně odlišovali, jaké činnosti se v jednotlivých měsících dělají. Nechyběly ani oblíbené QR kódy a práce s iPady. V matematice jsme si zahráli Bingo na měsíce. Pro děti byla připravena i jednoduchá šifrovačka a následné počítání příkladů na sčítání a odčítání. Pracovali jsme také na lapbooku, který nám chvílemi dal pořádně zabrat. V průběhu dne mohly děti na koberci využít kartičky na procvičování dnů v týdnu, měsíců či ročních období.

p. učitelka Danča

      

 

20. 3. 2024 - Velikonoční jarmark

Ve středu proběhl před školou tradiční velikonoční jarmark. Žáci spolu s vyučujícími, asistentkami a vychovatelkami školy ve spolupráci s mateřskou školou připravili spoustu krásných věcí, které nabízeli k prodeji. Zakoupit jste si mohli nejrůznější velikonoční dekorace, balíčky na vyrábění pro ty, kteří chtějí tvořit doma, jarní zeleň do vázy, perníčky a jiné dobroty a spoustu dalšího. Nechybělo již tradiční krásné oblečení, které ušila paní učitelka Káťa. Občerstvit jste se mohli teplým kakaem a velmi úspěšnou novinkou byla muffinová dílna, kde si každý mohl ozdobit vlastní muffin. Výtěžek z jarmarku se škola tentokrát rozhodla věnovat plzeňskému stacionáři Človíček, který se stará o děti s nejrůznějším postižením. Jarmark byl velmi úspěšný - vybralo se 27 656 Kč! Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho organizaci, a také všem, kteří nás svým nákupem přišli podpořit. Užijte si krásné Velikonoce :-).

                                                                        

 

16. 3. 2024 - Velikonoční dílna

V sobotu se někteří žáci, rodiče a učitelé sešli ve škole na Velikonoční dílně. Bylo pro ně připraveno několik stanovišť, kde si mohli vyrobit jarní a velikonoční dekorace. Například nazdobit zápich kuřátka či zajíčka, vyrobit ovečku, mrkvičku, pohyblivé vajíčko s kuřátkem, zápich slepičky nebo papírové tulipány do vázy. Výrobky i dílna se moc povedly a věříme, že si všichni sobotní dopoledne užili.

p. učitelka Danča

                 

 

11. 3. 2024 - Animánie: Kouzelný dědeček

Tento týden jsme začali netradičně. Přišli k nám do třídy lektoři z Animánie a připravili si pro děti zajímavý program. Domluvili si s nimi tři prostředí - beseda, kino a hra. V průběhu tří vyučovacích hodin prostředí střídali a vyzkoušeli si mnoho různých aktivit. Na základě tří krátkých příběhů Jak chtěla blecha být včelou, Jak chtěla želva být nejrychlejší, Jak chtěl pudlík být lvem se děti střetly s plnění možných a nemožných přání, program vedl k sebepoznávání a sebehodnocení, hledání svého místa v rodině, ve skupině, ve světě a v životě. Zároveň rozvíjely schopnosti komunikace a kooperace ve skupině a schopnost formulovat myšlenku a svůj názor.

Bylo to velmi zábavné dopoledne! 👍🙂

p. učitelka Danča

                 

 

27. 2. 2024 - Projekt Masopust

Úterní den byl ve znamení masopustu. Na úvod jsme si řekli, proč se masopust slaví, co to vlastně znamená a jaké typické zvyky se u nás dodržují. Pro děti byly připraveny různé tematické úkoly. Vypracovávaly pracovní listy z matematiky i českého jazyka. Měly připravené dva běhací diktáty na chodbě a také bojovku s tajenkou. Další náplní dne byla malá "únikovka" na iPadech, kdy děti nejprve musely přes QR kód dostat obrázek do iPadu, následně na obrázku najít skryté odkazy a pod odkazy byly schované úkoly (např. přesmyčky, pexeso, osmisměrka apod.). Ve volných chvílích procvičovaly různé dovednosti pomocí kartiček. Na závěr jsme si společně zahrály pár postřehových a pohybových her. Po celý den jsme byli ustrojeni do kostýmů. Odpoledne na děti čekal karneval ve družině. 🙂👍

p. učitelka Danča

      

 

19. 1. 2024 - Techmania: Země a její kamarádi

Dnes jsme navštívili Techmanii, kde jsme měli zarezervovaný program Země a její kamarádi, který probíhal v Planetáriu. Děti přišly na to, jak vlastně vypadá naše Země a proč se střídá den a noc. Podívaly se i na naši hvězdu Slunce a přisly na to, jak moc je pro náš život důležité. V neposlední řadě prozkoumaly i Měsíc a zkusily poznat jeho blízký vztah s planetou Zemí. Po programu jsme si prošli a vyzkoušeli všechny vystavené expozice v Techmanii i v Planetáriu.

Byl to skvěle strávený den. 👌😊

p. učitelka Danča

           

 

11. 1. 2024 - Area D

Ve čtvrtek celá škola vyrazila na sportovní dopoledne do Area D v Plzni Doudlevcích.
Pro děti byly připraveny tři sportoviště, kde se všichni v průběhu dopoledne vystřídali. Zahráli si florbal a volejbal, na stanovišti nazvaném ninja-kids si užili opičí dráhu, přeskoky a zdolávání překážek pod vedením zkušených lektorů. Po svačině je čekala volná zábava na prolézačkách, skluzavkách a řádění na trampolínách. 

Děti si užily krásné sportovní dopoledne!

 
p. učitelka Danča
 
                                
  

8. 1. 2024 - Miniprojekt: Tři králové

V pondělí jsme měli na programu miniprojekt zaměřený na Tři krále, který byl pouze na 2 vyučovací hodiny. Společně jsme si připomněli legendu, která se ke Třem králům vztahuje. Následně pro děti byly připravené tematické úkoly, kdy počítaly příklady, doplňovaly chybějící písmena do slov či hledaly všechny tvary daného písmene. Tradičně jsme k práci využili i iPady, na kterých si děti mohly zahrát pexeso, hledaly slova ukrytá mezi písmeny a také přiřazovaly popisky k obrázkům.

p. učitelka Danča

                         

 

22. 12. 2023 - Vánoční projekt

Poslední den tohoto kalendářního roku jsme strávili vánočně. Popovídali jsem si ve zkratce o vánočních tradicích, poté byla pro děti připravena stanoviště s tematicky laděnými úkoly. Vyzkoušely si např. sudoku, orientaci v tabulce, počáteční hlásku ve slově, čtení s porozuměním, domino, počítání, logické řady či hru Dobble. Jako další jsme se rozdělili do skupinek, jedna skupinka pracovala s Blue-boty a druhá s iPady. Blue-boti měly za úkol projít trasu podle pokynů, na iPadech si děti zahrály pexeso a vyluštily křížovku a pětisměrku. Vyrobili jsme si také stromeček z barevných papírů a dočetli příběh k adventnímu kalendáři, který nás provázel celý prosince. V průběhu dne jsme ochutnávali vánoční cukroví, do uší nám zněly koledy a třídu jsme si ovoněli františkem. Poslední hodinu nastal nejvíce očekávaný okamžik dne - rozdávání dárečků. Všichni byli nadšení. 🙂

Děkuji všem za vánoční přání a dárečky. Přeji pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví! 🙂

p. učitelka Danča

                    

 

20. 12. - Vánoční besídka

Na středeční odpoledne byla v plánu vánoční besídka. Děti pečlivě nacvičovaly zpívání písniček, tanečky, básničku i krátký příběh, aby vše mohly předvést rodičům či prarodičům. Den D nastal a všichni zúročili to, co se několik týdnu učili a moc se jim to povedlo. Rodiče (prarodiče) byli nadšení, děti sklidily obrovský potlesk a vládla skvělá atmosféra. Na závěr byla připravena hra, která měla procvičit paměť nejen dětí, ale i rodičů. Po představení bylo nachystané malé občerstvení a někteří donesli ochutnávku svého vánočního cukroví za což moc děkujeme. 🙂

p. učitelka Danča

                                  

                                   

 

18.12. - Nocování ve škole

V pondělí jsme kromě kulturního zážitku měli na programu i přespávání ve škole. V 17 hodin jsme se sešli všichni společně ve škole a vydali se na krátkou vycházku na vánoční stromeček a betlém. Po návratu nás čekala generálka na besídku pro rodiče, která je ve středu. Po fyzickém vyčerpaní v podobě procházky a vystoupení všem pořádně vyhládlo, a tak se děti šly posilnit objednanou pizzou. Následně jsme si zahráli deskové hry a pomalu si nachystali místa na spaní. Na závěr dne jsme se podívali na část filmu Sobík Niko a nechali si zdát hezké sny. Moc jsme si to užili, ale shodli se na tom, že spát ve své posteli je znatelně pohodlnější. 😁👌

p. učitelka Danča

                        

 

18. 12. - Polanova síň: Vánoce tu i onde

Dnes jsme navštívili Polanovu síň v Knihovně města Plzně. Na programu byl pořad Vánoce tu i onde. Děti si hravou formou zopakovaly vánoční zvyky a písničky z Čech i různých koutů světa. Nastínily si, jak dříve vypadaly Lucky, také se na chvilku proměnily v soby nebo si vyzkoušely v praxi mexickou Piňatu. Program byl velice zajímavý. 😊

p. učitelka Danča

                      

 

9. 12. - Vánoční dílna

V sobotu se u nás ve škole konala Vánoční dílna. Sešli jsme se spolu s dětmi a s rodiči a každý si mohl vyrobit nějakou vánoční dekoraci. Nabídka byla pestrá, děti si mohly vyrobit zápich do květináče, hvězdu z vlny, dekoraci z kávy a přírodnin, sněhuláka z vatových tamponků nebo visacího andělíčka. O pohoštění se postarali někteří rodiče, za což moc děkujeme. Celá akce se povedla a všichni si domů odnesli povedené výrobky.

p. učitelka Danča

           

 

5. 12. - Čertohrátky

Na úterní dopoledne jsme měli naplánovaný projekt Čertohrátky. Pro děti byla připravena široká škála tematických úkolů - pracovní listy na poznávání tvarů písmen, sčítání a odčítání do 6 a psaní psacích písmen.  Dále také hry Mikuláš, čert a anděl či Hod bramborou nebo Koho odnesl Lucifer?. Děti si také vyzkoušely popsat jednotlivé postavy a jejich odění a zahrály si čertovské pexeso na iPadech. Na závěr si mohly vyrobit postavičku z čertovského spřežení z papíru. Během dne nás navštívil čert, Mikuláš a anděl s drobnou nadílkou, za což moc děkujeme. Mikuláš zalovil ve své Knize hříchů a ke každému z dětí promluvil a čertík je následně obdaroval. Děti pro ně měly na oplátku nacvičenou básničku. Bylo to skvěle strávené dopoledne a moc jsme si ho všichni užili a hlavně přežili v plném počtu. 👍😀

p. učitelka Danča 

                              

 

30. 11. - Vánoční jarmark

Poslední listopadový den byl na programu Vánoční jarmark. Děti pečlivě vyráběly výrobky, které se následně na jarmarku nabízely. Na výběr byla velká škála od dekorací do domácnosti, na stromeček až po vánoční cukroví. Vládla vánoční atmosféra, pouštěly se vánoční písničky a stany byly vyzdobené pomocí světýlek. Žáci pátých tříd se skvěle zhostili prodeje. Výtěžek 32 000 Kč z jarmarku bude věnován na pomoc Hospici svatého Lazara v Plzni. 

                                                                   

 

24. 11. - Baletní představení Sněhurka

Dnes jsme celá škola navštívila DJKT Malou scénu a baletní vystoupení Sněhurka. Jelikož pohádku Sněhurka každý zná, bylo pro děti zajímavé ji vidět i v jiné podobě než jsou zvyklé. I když je balet složitější  divadelní forma, děti ho se zaujetím sledovaly po celou dobu. V představení vystupovaly některé žačky naší školy, a tak jsme měli možnost je vidět „v akci". 

p. učitelka Danča

 

13. 11. - Projekt sv. Martin

V pondělí jsme měli projektový den, který byl zaměřen na sv. Martina. Cílem projektu bylo si zopakovat a prohloubit informace o legendě o sv. Martinovi. Děti se pomocí interaktivního příběhu vnesly do děje legendy a pro obraznou představu shlédly i krátké video. Následně si užily i tematickou hodinu hudební výchovy. Poté vypracovaly pracovní listy, kde bylo jejich úkolem spojovat rohlíčky s počátečními slabikami k obrázku, počítání příkladů v husách, hledání stejných obrázků a podobně. Při poslední hodině skládaly puzzle s podobiznou sv. Martina, ve kterých si opakovaly probírané učivo, zahrály si pexeso se stíny či interaktivní pexeso na iPadu. Čekala na ně i mini úniková hra na iPadech, kdy bylo jejich úkolem na obrázku najít 3 věci, které nemůžeme spojovat s legendou o sv. Martinovi. Po kliknutí na obrázek se jim otevřel úkol a musely ho úspěšně splnit. Na závěr celého projektu si každý vyrobil papírovou husu. Měli jsme také možnost ochutnat svatomartinské rohlíčky, které nám doma upekl Bertík s maminkou, děkujeme. 

p. učitelka Danča

          

 

10. 11. - DEPO 2015: Trnkova Zahrada 2

Na závěr týdne jsme se vydali na interaktivní výstavu, která oživuje příběh nejúspěšnější dětské knihy Jiřího Trnky Zahrada. Expozice Trnkova Zahrada převádí původní příběh do multimediální instalace s originální scénografií, rozehrávající ilustrace Jiřího Trnky do podoby kouzelné zahrady. Děti se vtělily do postav 5 kluků z knížky a na vlastní kůži prožily jejich dobrodružství. Setkaly se se všemi hlavními postavami: kamenným trpaslíkem, zlomyslným kocourem, dobráckými slony, přemoudřelou velrybou i zpívající psí smečkou. Bylo to fajn strávené dopoledne.

p. učitelka Danča

     

 

30. 10. - Polanova síň: Projdeme se po ZOO

V pondělí jsme vyrazili do Polanovy síně na program Projdeme se po ZOO. Jednalo se o hudebně komponovaný písničkový pořad s živým kytarovým doprovodem. Děti se dozvěděly o dobrodružství a putování papouška Alexandra za zvířecími kamarády. Všechny děti se hravou formou aktivně zapojily do programu, naučily se zpívat nové písničky, zacvičily si, zkoušely hádat zvířátka a dozvěděly se o nich různé zajímavosti. Představení se nám moc líbilo.

p. učitelka Danča

                    

 

25. 10. - Halloween

Dnes jsme oslavovali Halloween. Ráno jsme se sešli v kostýmech a začali plnit strašidelné úkoly. Děti nejprve vybarvovaly netopýry se slabikami a písmeny, potom měly připravené Blue-boty a iPady. Další v pořadí byla příprava občerstvení na odpolední program. My jako prvňáčci jsme vyrobili ovocný nápoj. Na závěr byla pro děti připravena stanoviště, kde plnily různé úkoly - např. počítání příkladů na dýních, halloweenské úkoly na interaktivní tabuli, počítání obrázků vztahujících se k Halloweenu a podobně. Bylo to opět příjemně strávené dopoledne, které jsme si moc užili. Už se těšíme na odpolední program s rodiči.

p. učitelka Danča

         

 

20. 10. - Techmania

Páteční den jsme strávili v Techmanii. Měli jsme objednaný program Barvy kolem nás. Dětem bylo vysvětleno, jak vzniká duha a také si ji vyrobily. Vyzkoušely si také pokusy s bonbony a vodou nebo s lihovými fixami a lihem. Po skončení jsme si všichni naplnili bříška a vydali se prozkoumat expozice, které lze v Techmanii najít jako např. Člověk a zvíře, Budoucnost na talíři, Vodní svět, Malá věda, Entropa, Inženýr a další. Viděli jsme také zmenšené ohnivé tornádo. Dopoledne velmi rychle uteklo a nás mrzelo, že už se musí vrátit zpět do školy.😒😊 Bylo to super! 👍

p. učitelka Danča

                     

12. 10. - Beseda s policií: Pes a pravidla

Dnes k nám zavítala milá paní policistka a hravou formou dětem přiblížila, jak se chovat k cizím psům, čemu se vyvarovat při kontaktu se psem ve vlastní nebo blízké rodině. Dále také jaké má základní povinnosti pejskův páníček při jeho venčení, co má na starost Městská policie Plzeň ve vztahu k psům a ostatním zatoulaným zvířatům a i to, jak pomáhá služební pes policistům. Děti s paní policistkou diskutovaly o různých situacích, mnoho z nich si zdramatizovaly a další případy si promítly na interaktivní tabuli. Přednáška utekla rychlostí blesku a bylo vidět, že pro děti byla zajímavá.

p. učitelka Danča

            

 

7. 10. - Hry bez hranic

Sobotní dopoledne jsme výjimečně strávili také ve škole. Na děti a jejich rodiče čekala seznamovací a teambuildingová akce s názvem Hry bez hranic. Bylo připraveno celkem 6 stanovišť - Dostaň míček do cíle, Trefa, Hod na cíl, Výlov, Slož mě a Postav stavbu. Byly připraveny i dva bonusové úkoly. První byl Lentilkový tip a druhým úkolem bylo spočítat na chodbě naší školy všechny berušky, motýly a květiny. Akce byla zakončena společným vyhlášením. Užili jsme si spoustu zábavy a doufám, že se akce líbila i Vám. 👌😊

p. učitelka Danča

                        

 

4. 10. 2023 - Den zvířat

Ve středu jsme oslavili Den zvířat i u nás ve škole. Děti si mohly přinést svého domácího mazlíčka. Ve třídě se nám tak objevili tři morčátka a jedna rybička. Ostatní zvířátka jsme si prohlédli pouze na fotkách. První hodinu jsme si o nich něco málo pověděli, a pak jsme se šli podívat i do ostatních tříd. V následujících třech vyučovacích hodinách byly pro děti připravené aktivity se zvířecí tematikou. Mohly si vyzkoušet pracovat s Blue-Boty a pohybovat se dle pokynů ve čtvercové sítí, pomocí iPadů skenovaly QR kódy, pod kterými byla schovaná cvičení na poznávání domácích zvířátek a přiřazování toho, co jí a kde bydlí. Vymalovaly si také číselnou omalovánku a spočítaly počet pejsků a kočiček. Na závěr byly rozděleny do skupinek po 2-3 žácích a pro každou skupinu bylo připravené stanoviště s nějakou aktivitou - počítání příkladů, přiřazování počátečního písmena, hledání stínu k obrázku, skládání dle předlohy a určování počtu. Každá skupinka prošla všechna stanoviště. Dnešní netradiční den byl velmi zajímavý a děti zažily zase něco trošku jiného. Moc jsme si to užili. 🙂

p. učitelka Danča

                  

 

26. 9. 2023 - Divadlo Alfa: Zločin v říši pohádek

Dnes jsme se vydali na první společný výlet mimo školu. První dvě vyučovací hodiny jsme strávili v divadle. Představení bylo o pohádkovém světe, ve kterém byly k vidění klasické pohádky jako O perníkové chaloupce, Zlatovláska, Sněhurka, Červená Karkulka a podobně. Děly se tam divné věci, kdy pohádkové postavy byly přepadeny a bylo jim pokaždé něco odcizeno. Pohádkový dědeček tedy přivolal na pomoc policisty z říše lidí, kteří měli násilníka dopadnout, a to se jim i povedlo. Představení bylo velmi zábavné a děti ho se zaujetím pozorovaly. 😊

p. učitelka Danča

                      

 

4. 9. 2023 - První školní den

V pondělí jsme uvítali prvňáčky a jejich rodiče ve školních lavicích. První hodinu jsme strávili společným programem, který byl završen tím, že si každý z dětí vymalovalo své památeční tričko Jsem prvňáček. 😊👌

p. učitelka Danča