Mgr. Kateřina Paušová

  • Učitelka  AJ v Základní škole Easy Start
  • Lektorka kurzů angličtiny pro děti a rodiče
  • Lektorka aktivit pro nadané děti GATE, STEM, Klub nadaných dětí
  • Vedoucí kroužků  Příprava na Cambridgeské zkoušky, Robotika, Programovaní a rozvoj informatického myšlení
  • Spolumajitelka zařízení

Životopis

Mgr. Hana Kašparová

  • Školní asistent
  • Lektorka anglického jazyka
  • Vedoucí kroužku Reálie anglicky mluvících zemí
  • Vedoucí kroužku Příprava na Cambridgeské zkoušky

Životopis