Matematika

V naší škole se matematika v 1. – 4. ročníku vyučuje z učebnic a pracovních sešitů společnosti Fraus, které vychází z principů Hejného matematiky
Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.
Snažíme se, abychom omezili co nejvíce memorování, ale aby se děti učily logickému přemýšlení, práci ve dvojicích či skupině – aby si znalosti předávaly navzájem.
Všechny naše paní učitelky prošly týdenní letní školou Hejného matematiky a dalšími víkendovými nebo odpoledními semináři, aby se na výuku matematiky touto formou připravily.
Více o metodě se můžete dozvědět na stránkách společnosti H-mat, kde je i odkaz přímo pro rodiče s ukázkou práce.
https://www.h-mat.cz/pro-rodice