Mise

Vybudovat v dětech kladný vztah k učení, vést je k problémovému myšlení a probudit v nich lásku ke vzdělávání a k vážení si jeden druhého.