Milí prvňáčkové,

už se na vás v pondělí v 8:30 moc těšíme. Užijeme si spoustu legrace a seznámíme se navzájem.

                                                                                                 paní učitelka Andrea a Hanka

 


 Projekt Edison (24. – 27. 9. 2018)

Prvňáčky, v rámci projektu Edison v tomto týdnu, navštívili 4 studenti ze 4 různých zemí světa – Čína (Rio), Kolumbie (Cristian), Indie (Vimal) a Gruzie (Nino). Žáci se vždy dozvěděli nejen zajímavosti o studentech, ale hlavně o státech, ze kterých přijeli. Státy hledali společně na mapě světa a zkoumali, jak daleko jsou od ČR, tvořili vlajky, povídali si o kultuře a zvycích, seznámili se pomocí fotografií se zajímavými místy. Vyzkoušeli si psaní čínských znaků, ale i počítání v hindštině či španělštině. S Cristianem koukali společně na pohádku o tapírovi a s Riou pak za doprovodu kytary zpívali ve ŠD jak české, tak čínské písničky. V závěru týdne nás pak čekala příprava salátu s Ninou a čínských knedlíčků s Riou. Děti si celý týden náramně užily, procvičily angličtinu a vždy s nadšením vyprávěly, co se dozvěděly nového. Celý týden byl pro nás všechny výjimečným zážitkem!

 

Beseda s městskou policií: Setkání s cizí osobou (11. 9. 2018)

Žáci měli dnes hodinovou besedu na téma „Setkání s cizí osobou“ od členky MP Veroniky Kuchynkové. Společně debatovali nad tím, jak vypadá policejní uniforma, k čemu je odznak, kdy můžeme policii požádat o pomoc, co všechno má vlastně policie na starost, zopakovali si důležitá telefonní čísla a naučili se, jak reagovat při telefonování na tísňovou linku.

Součástí besedy byly i scénky, kdy si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli, jak reagovat a jak se popř. ubránit při kontaktu s cizí osobou, která by jim chtěla ublížit. Dozvěděli se, jak se chovat, když se ztratí a spoustu dalších užitečných informací. Děti si besedu náramně užily.